Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

megtartott tárgyalást írja le, azután a Giskra elleni hadi készü­lődésekről ír. Papiroson. 640. 1451. ápril 28. Jaszel. Pjenianzek Procop »heres in Cruzlewa«, muszinai kapi­tány levele Bártfa város tanácsához, melyben tudatja velük, hogy egy bizonyos ember alattomban el akarja foglalni Hét­hárs várát, vigyázzanak tehát, nehogy a vár rablók kezébe kerüljön és onnan őket is nyomorgassák. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 641. 1451. május 3. Bártfa. Bártfa város tanácsának levele Lénárd városi jegyzőhöz, Vherk Tamás ügyében. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 642. 1451. május 28. Bártfa. Bukoway János Baliczky Miklós turóczi főispán nevében Bártfa város tanácsát 340 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja. Papiroson, pecsétje elveszett. 643. 1451. junius 22. Registrum perceptionis tele. Papiroson, hosszúkás könyvalakban. 644. 1451. junius 26. Rihnó. Osztrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, melyben világos sört (»weyssen pyres«) kér. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 645. 1451. julius 1. A Ság melletti táborban. Brandisi Giskra János tudatja Kassa, Lőcse, Bártfa és Eperjes városokkal, hogy a sági kolostort megszállotta, kéri, hogy hadinéppel és hadiszerekkel segítsék, ha pedig (Hunyadi) János vajdáról hallanak valamit, tudassák vele. Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. 646. 1451. julius 13. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Lőcse, Bártfa és Eperjes városok tanácsaihoz, melyben írja, hogy Giskra megjött, kéri tanácskozási helynek és időnek meghatározását. Tegnap egy küldöttjük volt Talafusnál. Papiroson, három zárópecsétje elveszett. 647. 1451. julius 30. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy Tarkő várába segítséget küldött. Papiroson, zárópecséttel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom