Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II. kötet. 1. Füzet 1255-1272. (Budapest, 1943.)

— a nagyváradi Szt. István-egyháznak Vetys nevű lakatlan földét, amelyen Szt. Miklós temploma épült, s melyet az egyház György fiának: Kristóf ispánnak adományából bírt, András fiának: Simon ispánnak adja, az egyháznak megfelelő kárpótlást ígérve földben vagy pénzben. — D. in villa Beltuk in vigilia Omnium Sanctorum a. D. 1265. Katona, Hist. crit. VI. 444. (Wagner másolatából.) Keresztúri, Compend. decr. ep. et cap. M. Varad. I. 132. Fejér, CD. IV. 3. 296. és VII. 1. 330. Magya­rul : Szirmay, Szatmár vm. II. 135. 1835. — Szűz Mária, az ország védasszonya iránt való tiszteletből a Mária-szigeti (margit­szigeti) apácák kolostorának népeit mindennemű collecta- és exactiofizetés alól felmenti. — D. p. m. mag. Lodomerii au. n; vicecanc. a. D. 1265. Eredetije az Orsz. Levéltárban, Dl. 589. Átírta V. István király 1270. (Orsz. Ltr. Dl. 590.) s ezt I. IV. László király 1278. (Orsz.Ltr. Dl. 995.) — III. András király 1295. aug. 16. (Orsz. Ltr. Dl. 1361.), valamint I. Károly király 1324. (Orsz. Ltr. Dl. 592.) 2. V. László király 1453. (Orsz. Ltr. Dl. 591.) Fejér, CD. IV. 3. 295. Budapest történetének okleveles emlékei, I. 84. 1836. — Marcell fiait : Clementinust és Mártont, Egyed főasztalnokmester servienseit, valamint a Dobra-nemzetségből való rokonaikat : Sándort és Olivért, András fiait, továbbá Mátyást, Bencencet, Tamást, Gergelyt, Pétert, Jakabot, Sauolt és Torzolt, bácsi várjobbágyokat, hű szolgálataikért kiveszi e vár jobbágyai közül és a királyi serviensek közé emeli. — D. p. m. mag. Lodomerii, au. n. vicecanc. a. D. 1265. Fejér, CD. IV. 3. 294. és VII. 1. 329. (a Cornides másolatgyüjteményéből.) 1837. — a tornoua-i Olaszy falusi vendégtelepesek kérésére átírja és megerősíti IV. Béla királynak részükre 1243. május 31-én adott kiváltságlevelét. (Lásd a 742. számot.) — D. p. m. Lodomerii, au. n. vicecanc. d. et f. n. a. 1265. Egyszerű másolata az Orsz. Levéltárban, Dl. 579. Fejér, CD. VII. 1. 330. (a szövegben az évszám sajtóhibából 1215.) Den­susianu, Documente, 327. Kivonat : Fejér, CD. IV. 3. 312. 1838. — Hertwyg tubuli várnagynak és testvérének: Herricusnak, Kompolth fiainak adja hű szolgálataikért az (aba-)ujvári várnak Zaka nevű lakatlan földjét a Hernád mellett, melyet egykor Hertwyg és Herricus őse, Csépán, Imre király adományából bírt volt. — D. p. m. mag. Lodomerii au. n. vicecanc. dil. et f. n. a. d. inc. 1265. Átírta IV. László király 1283. febr. 20. (Orsz. Levéltár. Dl. 594.) s tar­talmilag Pál országbíró 1339. (Orsz. Ltr. Dl. 597.) Fejér, CD. IV. 3. 297. s tartalmilag Wenzel, ÁUO. VIII. 131. V. ö. 2280. SZ. 1839. 1265. okt. 31. Beitek (?) 1265. 1265. 1265. 1265.

Next

/
Oldalképek
Tartalom