Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II. kötet. 1. Füzet 1255-1272. (Budapest, 1943.)

RBO^STA RBGÜM STIRFIB * RPADIABAtt CRmCG-DIP^CMATCA I TOMU S II. i ^ AZ HÁZI KIRÁLYOK OKLEVELEINEK KRITIKA! JEGYZÉKE A MAGYAR TUD AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE SZENTPÉTERY IMRE II. KÖTET (1255) 1270—1301 1. FÜZET 1255—1272. BUDAPEST, 194 3 K 1 AD ' A A M A G Y A R T U D 0 M ANYÓ S A K A D É M I A ÁB A 18 PENGŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalom