Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 3 füzet. (Budapest, 1930.)

Romosz, Rams, hn. (Szászváros mtt.) 226. Rompa, mézadó 202. Ronaldus, (Wyrunc m. fia) 717. 967a. Ronka, Runka, hn. (Komárom vm.) 1505. Roro vár 538. Roszlosnya, Ruzyzna, hn. (Gömör vm.) 1192-3. Rovistye (Rojcsa, Rovisce), Ryucha, Ryuche, Ryuice, vm. 1662. —i ispánok 1432. Ld. még: Jursa; Márk; Myruzlaus. —i praedialis sok 1448. 1492. —ivár 1663. — vár jobbágyok 1432. Roz, Id. Ravazd. Rozyslaus, Rocizlaus, ld. Ratiszló. Rozvágy (Rozvád), Raxovag, Roz­wog, hn. (Trencsén vm.) 270. 1156. (?) —, Rozuad, hn. (Zemplén vm.) 1186. Röjtökőr, Ruhtukeuri, hn. (Sopron vm.) 393. 443. 450. 746. Rubay fia: Chama (Lama) 1523. Ruben isp. 101. 104-5. 108. 110-11. Pristaldus 117. 123. Rubert isp. fia: István comes 1718. Rubertus, ld. Róbert. Rubyna, ld. Hurubina. Rubinus, baromi, szn. 1435. —, (Lőrinc fia) vjb. 1588. Ruca, Rucha, hn. (Zágráb vm.) 339. Ruch, Ruh isp. 761. 1467-9. —,hn. (Valkó vm.) 981. Rudbert(us), ld. Róbert. Rudguer, ld. Luduger. Rudlep, szn. 130. Rudnekpathaka, 832. Rudnó, Rudna, hn. (Nyitra vm.) 56. Ruecos, Id. Rékas. Rugach fiai: Don és Barnabás 748. Ruhman, ld. Romhány. Ruhtukeuri, ld. Röjtökőr. Rum, Rwm, Ruum, hn. (Vas vm.) 934. 1362. Runchy, jb. 202. Runka, ld. Ronka. Ruoz, a szekszárdi apátság szabad jobbágya 656. Rupov, hn. (Nyitra vm.) 1305. Ruscia, Ruchia országnév, 467. 502. Russa (Ruca?) hn. 360. 366. Ruszka, Ruzka, hn. (Zemplén vm.) 338. Ruthénck 901. Ruthenia 166. 1105. 1559. Ruthker fiai 835. Ruttka, Ruthk, hn. (Túróéban) 1704. Ruzyzna, ld. Roszlosnya. s S. bokon-i apát 1214. S. géti (guech-Á) apát 1261. Saag, ld. Ság. Saagh, ld. Felsőság. Saap, ld. Sáp. Saar, erdő 85. —, hn. (Komárom vm.) 1641. —, hn. 109. Ld. még: Sár. —, nádas 1583. Saarsumlu hegy, (Baranya vm.) 904. Sabya, hn. 789. Sadok, (Seradok?), kir. serviens 1226. Sadrek, pecér 1381. Ság, Saag, hn. (Győr vm.) 678. —, Saag, Sagv, hn. (Hont vm.) 475. 627. 629. 654. 791. 818. 1586. —i mon. 711c. 818. 1478. 1508. 1586. 1596. —i prép. 1491. —i prép. és konvent 1676. —, hn. (Nyitra vm.) 1095. —, hn. (Somogy vm.) 13. Sagin, Id. Bagin. Sagud isp. 1281. 1311. Sah ( = Bükkösd), hn. (Vas vm.) 1363. Sayna, Id. Chemma. Saint*Gillesről nevezett mon. 24. Sajó f. 1286. —i ütközet 740. 744. 898. 904. 926. 957. 987. 1076. 1091. 1286. 1372. 1507. 1570. Sakalon, jb. 202. Sala, föld, terület, birtok, hn. (a Vág és Holtvág mtt.) 66. 396. 610. 625. 655. 948. 979. 1553. 1651. hn. 111. — ld. Zala. Salach ng. 1410. Salaysa, hn. (Sopron vm.) 658. Salamon, (Albert fia) 1054. — fia: Demeter 1232. 1460. — fia: Feltou 371. — fia: Simon, 1402. — fiai: Saul és Saulus, padányi társ nokok 1464. —, (Gallus fia), „Hungarus" 1402. —, (István fia) 940. — kir. 15. 19. —, litéri 1430. 1447. —, nemes 347. —, Salomon, Solomun, ng. 146. 705. 1645. —.szn. 919. —, tárnokm. bácsi isp. 289. 291. (m. 293.) 295. 301. Bán, zalai isp. 383. 386. 407-8. Bán 567. 393-5. 402-3. 409. 499b. 512. 1552. Bán, voltom szágbíró 439. Neje 512. 787. —, vcszkényi, Veszkény nb. 1443. Salan, ld. Árkiscsalán. Salatiel, (Jeremiás fia), szn. 156. Salman, szn. 1224. Salmar, ld. Solymár. Saloch, ld. Szalacs. Salona, Scolun, hn. 326. 1094. —i egyh. 64. 228. —i kápolnák 103. —i mon. 92. —i f. 70. 228. Sama fia: Benedek isp. 1194. —, ld. Chemma. Samboch, ld. Zsámbok. Samobor, Zomobur, Zumbur, hn. (Zágráb vm.) 725. 1136. Sámod, Samud, hn. (Baranya vm.) 1164. 1486. Samodyn, nyitrai isp. 136. Sámson, (Devecher fia) 782. — fia: Tamás 128. —, káplán 27. —, nonai ppk. 750. 772, 1622. Samthou, Samto, Samtov, ld. Szántó és Szántód. Samud, (Dénes nádor fia) Tomaj nb. 953. —- fia: Benedek, ld. Benedek. Samudi szőlőműves 202. Samudi, tanú neve 57. Sanad fia: Stoyzlou 141. 696. Sancir, jb. 202. Sanda villa, hn. 1667. Sancti spiritus monasterium (Dé« nesmonostora) 202. Sancti Viti villa, hn. 1024. Sandomiri hgnő, ld. Kyngve. Sándor, (agarÁ Zoch fia) 1095. —, (Andurka fia), vjb. 1485. 1588. —, a bolgár cár testv. 608. —, bozóki apát 66. (P.) 1295. —, (Chibirianus fia) 819. — comes, chlich'Á zsupán 736-7. —,(Deninius isp. fia) 1131. —, erdélyi prép. 327. — fia: Belud 1505. — fia: Budou isp. 1417. - fia: Kozma isp. 820. 1091-2. — fia: Márton 759. — fia: Paris m. 1647. — fia: Sándor, Apor nb. 1505. 1627. —, főpohárnokm. (Tamás isp. fia, Hont-Pázmán nb.) 308. 335 529. 537. Főlovászm. 538. Isp. 225. 305. 334. 471. —, Sandur, (Gergely fia), Ják nb. 1526. — isp. 72.; 236.; 533.; 764. — isp., (Demeter isp. fia, Aba nb.) 840. 954. —• isp. fia: Sándor, (Moyus testv.) 1368. 1548. —, (István testv.) 1592. —.kardhordó, (Moys isp. fia) 518. —, (Lőrinc isp. fia) 975. —, (Marcellus fia) 976. 1179. 1637. — m. (György isp. fia) 815. — m. vicebán, zágrábi isp. oki. 1087. —, mosoni isp. 228-9. Somogyi isp. 248. 250. 281. 284. 286. Újvári isp. 291. 295. — (III.) pápa 95. 118. —, (Poth nádor testv.) 1529. —, (Pwke fia) 967. —, serviens 946. —, szanai isp. 1133. 1218. —, Sandur, szn. 569. —, Szemerc nb. 857. 863. —, váradi ppk. 354. 357-8. 362. 364-71. 377-81. 383. 386. 393-4. 401-2 406-11. 420. 422. 426. 440-3. 448-9. 451-2. 456. 461-2. Sándor monostora 1131. Sank, (Farkas testv.) 569. Santhus, türjei prép. 1397. Santus fia: Péter jb. 1476. Sáp, Saap, hn. (Pozsony vm.) 1056. Sápi (saapÁ) Boto, (Pousa fia), vjb. 1056. 1102. Sar isp. 57. Sár, Saar, Sar, f. (Lajta:) 615. 1093. 1686. (Sárvíz?:) 1272. (Séd:) 514. 623.

Next

/
Oldalképek
Tartalom