Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 3 füzet. (Budapest, 1930.)

Pet, a szekszárdi apátság szabad jobbágya 656. Peta, szőlőműves 202. —. veszprémi vál. ppk. 84. Petco, körösi isp. 573. Petcu, fíarancha*falusi 467. — fia: Ysaac 53. Pete, (Gergely fia) 646. (Leustah fia) 310. — m. (Pethe fia) 646. Petend, hn. (a szolgagyőri várhoz tartozott) 1691. Péter, absar(us)i (osseroi) ppk. 44. —, (Acus fia) 527. —, (Adorján fia), mocsi nemes 1539. —, (Ambrus fia) 819. —, (András fia), pozsonyi vjb. 1102. —•, barsi isp. 84. —, (Behar fia), liptói nemes 1301. —, (Berizlaus fia), vjb. 1111. —, Peder bíró, „kopasz" 29. —, borsodi vjb. 691. —, budai prép. 54. —,(Chuque fia), pozsonyi vjb. 812. •—, ciszterci apát 137. —, ciszterci szerzetes 137. —, comes palatínus 24. —, crapunai isp. 567. —, csécsényi, Győr nb. 1133. -—, (Csépán fia), kőfaragó 1197. —, (Dániel fia) 1163. — dékán 130.; 852. —, Dcm nb. 1146. —, (Deme fia) 870. — dogé 327 —, egri ppk. 105. 130, 133. 136. 138. 148. 152. 155. 157. 159. 169. —, (Egyed fia) 1342-3. —,(Endus fia), Győr nb. 442. —, az esztergomi keresztesek mes* tere 1457. 1538-9. —(Ethuruch vjb. fia) 989. —, fehérvári prép. alkanc. 464. —, fehérvári prép. kanc. 190. 197-8. 204-6. 210. — fia: András 1672. — fia: Dénes 1146. — fia: Endre isp. 777. — fia: Fulcumar 97. — fia: Hektor 1319. — fia: Joan, zalai vjb. 1006. — fia: Keled 808. — fia: Lőrinc, ld. Lőrinc, Aba nb. — fia: Mihály, Csák nb. 1605. — fia: Miklós isp. 1614. — fia: Pál vajda, ld. Pál. — fia: Péter 1606. — fia: Tódor 1539. — fiai: Ade, Inge/tet, Ambrus 1186. — fiai: István és Konchi 133. —, (Fila prép. testv.) Miskolc nb. 722. 778. 787. 900. 981. —, (Gurivey fia) 621. —.(György fia), Aba nb. 850. (P.) 974. —győri ppk. 60. —,(Pechsa), győri vál. ppk. 217. Győri ppk/ 219. 222-4. 227-30. 233-7. 240-4. 246-50. 253-5. 258-9. 261-2. 269-70. 272. 281. 284. 286. 289-91. 295. 298-9. 303-9. 314. 316-20. 322-6. 328-39. 345-6. 351. 409. —, Gyüre nb. 1537. —, (Hemyruh fia) 1207. —, honti isp. 1516. 1551. —, honti vjb. 971. —, (Hudina rokona) 805. 829. -—,(Hunth fia) Hont-Pázmán nb. 1676. —, huruathi, 1676. —, (Jacapus fia) 1238. —, (János fia) 773.; 1029. 1038.; 1256.; 1283. —, (Jaxa fia) 1511. —, ikonomus 298. — Peter, jb. 202. — isp. 37.; 338.; 1282.; 1554. — isp. (Benedek érs. rokona) 998. — isp. fia: Domonkos isp.. Csák nb. 698. — isp. fia: Edeuch 1023. —• isp., István hg. tárnokmestere 716. —- isp., László hg. magistere 72 3. —• isp. (Leustach fia), Szák nb. 667. 1307. — isp., lyca-i 986. 1336. — isp. neje: Ágnes 909. 911-2. — isp. (Osle isp. testv.) 567. — isp. (Protasius fia) 970. — isp. (Pud fia) 456. —, (Jurke fia), nemes 1098. —, (Kayl fia) 499. —, kalocsai érs. 151. —, (Kázmér isp. fia), Balog nb. 293. —,kir. kürtös 1029a. —, kir. serviens 574. —, (kopasz), zalai vjb. 1270. —, (Legus fia) 620. —, libertinus 1540. —, (Marcell testv. Tétény nb.) te* mesi isp. 366. Királynői udvar* isp. 456. 462. Üjvári isp. 499. Nyitrai isp. 501-8. 510. — (Márk fia) 949. —,(Markeb fia) 1676. —, (mérei Likarch fia) 1446. — m. 1690. —- m., csázmai prép. 1333. 1622. — m., Henrik bán notariusa 1673. — m., vasvári prép. 1041. — m., zágrábi főesperes 1140. 1142. 1211. —,(Myco isp. fia) 1626. —, minister 27. —, (Mochwrka fia), honti vjb. 1478. —, (Moha fia), Kaplyon nb. 527. —, (Móric m. testv.) 538. —, nemes 325. — (Petry) nemzetsége 680. — orvos 988. —, (Osl nb.) 658. —, pécsi prép. 439. —, pécsváradi apát 93. —, pilisi isp. 576. —, praedialista 1289. —.pristaldus (Jorche fia) 570. —, purcravius 1074. —, rétéi, vjb. 1102. — (Ryhter fia) 1458. —, soproni civis 1601. 1615. —, spalatói érs. 103. 138. —, (Stras testv.) 303. —, szn. 278.; 293.; 496.; 1719. —, szolga 1286. —, (Temer fia) 967. —, titeli prép. 84. —, (Turoy fia), pozsonyi isp. (?) 157. 159. Bihari isp. 169. Udvar* isp. szolnoki isp. 173. 175. (Sop* roni isp.? 193-5.) Szolnoki isp. 228. A királyné udvarisp., csa* nádi isp. 229-30. 233-37. 240. A királyné udvarisp. bácsi isp. 253. Bácsi isp. 254-5. 258-62. 269-70. — udvarisp. 119. 135. 138. —, veszprémi ppk. 60. 62-3. 66. 73. —, (Fnga fia), Szemere nb. 857. —, (Vrkund fia) 1258. —, zalavári apát 7. 8. —•, (Zeghen fia), csallóközi nemes 1582. —, (Zobuslo isp. fia) 909. 911-3. —, zólyomi isp. 1555-6. — (Zvechl fia) 1383. —, zuluti nemes 1450. Peterd, Peturd, hn. (Baranya vm.) 1517. —, Peturd, hn. (Veszprém vm.) 1306-7. Pétermonostora, Peturmonustura, (Csongrád vm.?) 1178. —, Peturmonustora, (Fejér vm.) 1742. Pétervárad, Petur Warad, hn. 615-6. —i mon. ld. vkurdn mon. Pétervására, Peturwasara, hn. 866. —i isp. ld.: Micus. Petessa, jb. 202. Peteu, szolgagyőri vjb. 1165. Pethes, minister 27. Pethna, hn. (Pozsega vm.) 893. Petizlo, (Gurg fia), zalai vjb. 1006. Petk, Petko, „kopasz", 769. 777. Petko, (Wlchk fia), Kamarcha nb. 769. Petlend, hn. (Sopron vm.) 503. 547. Petlenna, hn. (a gerzencei várhoz tartozott) 1288-9. Petons, jb. 202. Petouia, ld. Pettau. Petra, hn. 12. Petre, a kuazthi vár jobbágya 1501. 1535. —, praedialista 1289. Petrethe, ld. Pötréte. Petrinai vendégnépek 721. 725. 727. 1136. Petrona fia: Bere 877. Petronella, (Fülöp isp. neje) 911. 913. Petrus fia: Oltumanus 968. —, szn. 403. Pettau, Petouia, hn. 779. 1185. —i Frigyes 608. 1071. Pettho, szn. (nemzetség neve?) 1146. Petur, mézadó 202. —, szn. 219.

Next

/
Oldalképek
Tartalom