Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 3 füzet. (Budapest, 1930.)

1466.) 1564. 1645. Szepesi isp. 1304-5. 1359. 1365. 1380a. Zólyomi és szepesi isp. 1224. 1559 1634-5. Mihály hegye 1021. Mihályi, Michal, Mychaly, Mihal, hn. (Sopron vm.) 172.397.531. 566. 597. Mihályi, Mihali, hn. (Valkó vm.) 828. Myhedeus, grabA prép. 694. Mika, Mica, al?udvarbíró 1524. —, Mica barbatus, szn. 613. —, Micha, Myke, bihari isp., magister cubiculariorum 172. Bihari isp. 173-5. 182. Udvarisp. bihari isp. 183. Bihari isp. 184. Nádor, bácsi isp. 185. 188. Nádor, bihari isp. 189. 193-6. 199. —, Mica, Micha, Mike, bihari isp. 272-3. 275-6. 281. 284. 286. 289-91. 295. 298-9. 353. (Bochoni isp. 356.) Bihari: 357. 364. 366. 369. Nyit? rai isp. 393. —, camar*i, szn. 1326. — fia: Csépán, Id. Csépán bán. —, Myke, honti vjb. 1263. —. Myka, (Ják fia), Ják nb. 1210. 1526. 1672. — (Myke) isp. fia: Detrik, zólyomi isp. 1332. - (Mike) isp. (István fia) 1442. — Myke, (Márton fia) Kaplyon nb. 1502. Myke, székesfehérvári éneklő? kanonok 1595. 1655-6. —, Mica, Myka, szn. 202.; 1154. —, Mica, szolga (sulga) 202. —, Mike, (Voclchok fia), 811. 1431. (P.) Mykeus pap 1348. Miklós, (Ábrahám isp.testv.) 724. 823. —, (András fia) 1606. —, baccifer 644. (P.) — bácsi isp. 380. 484. —, (Balog Miklós fia) 1459. - bán fia: András isp. 931. 980. — bán fia: István 567. — bán, volt újvári isp. 273. —• bán, zalai isp. 183-4. —, (Barc — Baroch, Borch, Bors, Borz, Boz, Burich — fia), Szák nb. udvarisp. kevei isp. 234-5. 237. 240. 249. 253-5. Kevei isp. 236. 244. 247. Pozsonyi isp. 258­62. 269-70. 272-4. Királynői ud? varisp. győri isp. 280. Nádor, csanádi isp. 282-3. Nádor, bod? rogi isp. 289-91. 295. Bodrogi isp. 298-9. Nádor, soproni isp. 353-4. 356-8. 362. 364. (sze? pesi!) 365-71. 377-8. 381. Király? női udvarisp. soproni isp. 382-3. 386. 393-5. 402 3. 406-9. Király? női udvarisp. pozsonyi isp. 410-1. Királynői udvarisp. 420. 422. 426. Nádor 163. 429. 454. 517. 624. 832. Főlovászm. 440-3. 448. 451. 456. Főlovászm. sop? roni isp. 461-2. Királynői udvar? bíró 499. Soproni isp. 501-8. 510-2. 523-4. Cím nélkül: 603. 613. 1372. Fia: Herrandus 924. —, (Bastinus fia) 1490. —, (Bertalan fia), Ják nb 1526. —, (Botiz testv.) 1501. —, (Buda fia) 433a. —, csanádi isp. 223. Bihari: 229-30. 241. 248. —, csongrádi isp. 647. —, Dem nb. 1146. —, (Dénes fia,) 1420. —, (Dénes nádor fia), Tomaj nb. 1696. —, (Detrik fia) 518. 836. —, domonkosrendi lector 1730. —, egri prép. 789. —,(Eymereh fia) 1215. —, esztergomi érs. 133. 136. 138. Ppk. 119. I —, esztergomi őrkanonok 895. 905. —, (Farkas isp. fia) 1214. 1507. — fia: Aba 1195. - fia: Bechend isp. 739. 844. 849. 855. — fia: Bense 1492. — fia: Elec 1191. 1208. — fia: Herrandus 924. — fia,: Jan 832. — fia: Pál isp. 73. — fiai: Henrik, Miklós isp. 1682. —, (File bán fia) 939. —, főasztalnokm., ld. Balog Miklós. — főlovászm., (Wech unokája) Zovárd nb. 1563. —, gömöri isp. (Gurg fia) 691. —, győri isp. Osl nb. 658. —, Gyüre nb. 1537. —, Hahót nb. 536. —, (Herbordus fia) 1388. —, (Ilarius fia) 1668. — isp. 51. 54.; 415.; 878. — isp. alországbíró 705. 1145. 1238. — isp. fia: Herbordus m. 1697. — isp. fiai: Ábrahám és Miklós 823. — isp. fiai: Miklós m. és István 1357. — isp., guedechti 1683. — isp., nádasdi 667. — isp. (Pál fia) 102. - isp. (Péter fia) 1614. — isp. (Sup testv.) 1193. — isp. (Tódor fia) 934. — isp. (Tump testv.) 690. 837. —, kápolnaisp. 77. 82. 84. 90. —, kir. serviens 577. —, (Lambert fia) 59. •—, libertinus 1540. —, (liptói Márk fia) 1587. —JyptouiaÁ, szn 431. —, (Maisa fia) 807. —, (mérei Likarch fia) 1446. — (Merse testv.) 1312. — m. kemleki isp. 1366. 1408. 1433. — m. (Márk fia) 1604. — m. (Miklós isp fia) 1357. — m. (Ugrin fia) 1739. —,(Myco isp. fia) 1626 —.(Miklós isp. fia) 823. —, (Mojs testv.), fehérvári isp. 289. 291. 295. ' —, mosoni isp. 464. —, nádor, nyitrai ÍSD. 217. Nádor, újvári isp. 218-9. Nyitrai isp. 223. 228. Szolnoki isp. 230- (= Barc fia Miklós?) —, (Namazlo fia) 896. — nemes, Salamon nb. 705. —, nógrádi főesperes 979. —, nyitrai ppk. 987. 1011. — (Öbichk fia) 763. —, ollári 1525. —, (Pál fia), Beje nb. 1451. —, (Pál isp. fia) Geregye nb. 1084. —, (Péter fia,), pécsi kanonok 130. — ppk. 12.; 718. — (Sathamar fia) Osl nb. 658. a) soproni isp. 174. Bihari: 185. Újvári: 206. — b) soproni isp. 276. 281. 284. 286. —, szántó, szn. 202. —, szatmári isp. 133. —, szebeni prép., alkanc 677. 689. 704-5. —, a szigeti zárda officialisa 1518. —, Miclous, szőllőműves 202. — tárnokm. (Miklós fia) 471. 484. Tárnokm. pozsonyi isp. 501-8. 510-2. 523. 528-9. 537. Tárnokm. 538. 830. —, (Tpuz fia) 982. 990. 1102. — vajda, a) 196. 199. b) 282-3. —, váradi ppk. 102. — a) vasvári isp. 237. 281. 286. Isp. 292. b) Vasvári isp. 853. 950. 957 -60. 1058. 1173. —, (Welk fia) 1485. —, (Ugrin testv., Csák nb Kisfa? ludyság) isp. 270. 459. 461. 473. 477. 494. 503. 531. 540. 548. 641. 1683. Komáromi isp. 295. Bihari isp. 441. 449. Csanádi isp. 383. 386. 393. 397. 403. Cím nélkül: 853. 1007. Fia: János 1007. 1437. Fia: Lőrinc 477. Fia: Izsák; ld. ott! —, zala.i isp. 853. —, zekenyei, (János fia) 1020. —, (Zochud fia) 886. Mikó, (Dobrina fia) 1046. 1174. —, (Dubruzlou testv.) 1546. — (Mikou) fia: Detrik, szepesi isp. ld. Detrik. — (Mico) fia: Gurbuse 1199. V- (Mykou) fia: Mykou 1551. —, Myco isp. 659.; 920.; 1019. y/—, Myco isp. fiai: Péter, Egnoch és Miklós 1626. \A~ (Mykou) isp. fiai: Péter, Othouch, Mykou 1551. Micho, Mico, Micu, kalocsai (bácsi) érs. 84-7. 101-2. 104. 108. —, Mykou, (Mykus fia) 546. Mycou, Rátót nb. 383. Micou, sarusdÁ isp. (Detrik fia) 848. Isp. 866. —, Mykou, szn. 1311. —.(Tiborc fia) 971. —, zemered*i, 1676. —, Myko, Mykov, Mykou, Mycou, zólyomi isp. 870. 897. 899. 910. 930. 938. 964. 969. 971. 1023. 1129. 1367. 1604. Mikol, bilsai, szn. 1166.

Next

/
Oldalképek
Tartalom