Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 3 füzet. (Budapest, 1930.)

Mahal, szn. 57. Maharias fia:' Maharias 1485. Maynhart, Mainharth, Meinarth, Meinhart, Meynharth, Menharth, hn. (Sopron vm.) 159. 191. 408. 415. 418. 420 469. 607. 1557. Makouicha vár, (Sáros vm.) 940. Maladechwet (Bodich fia) vjb. 1147. Maladik, Mladik, ruthén, szn. 1100. 1495. Maladyn fia: György 1184. Malducus, a KacheUók vezére 376. Maisa fia: Miklós 807. Mályinká, Malyn, hn. (Borsod vm.) 1021. Manases, zagoriai (Izágrábi) ppk. 43. Mánd, Mand, hn. (Szatmár vm.) 133. Mandeu, hn. 1503. Mandus, jb. 202. Manfréd biboros 118. Manyslov, Monyslov, ld. Monoszló. Mánya, Manya, hn. (a galgóci vár* hoz tartozott) 907. 1088 Maradék fia: Pál 133. Maradich, tárnok 486. Máramaros, hn. 185. Maran, (mérei Likarch fia) 1446. Marcel, jb. 202. Marcell(us) (Benedek fia) 893. -—, Cynge hgnő serviense 1687. —, esztergomi érs. 51. 54. — fia: Gallus 1345. —, honti vjb. 1558. —, (Ilarius fia) 1668. —, isp. 1726. — (isp.) fia: Sándor 976. 1179. 1637. — isp., Tétény nb. 449. -—kamaraisp. 502. —,(Moch fia) abaúji vjb. 1031. —, (modori), szolgagyőri vjb. 551a. 965. — fiai 551a. 965. 978. 1180. —, (paghai), szn. 809. —, prépost 130. —, soproni isp. 223-4. Csanádi isp. 227. Udvarisp., csanádi isp. 228. Soproni isp. 233. (Bihari isp. 234.) Soproni isp. 235-7. 240. Bácsi isp. 242-4. 246. (Váci!) 247-50. Ud* varisp., kevei isp. 258-62. 269. Isp. 272. 280. —, szn. 293.; 633.; 1485. —, thoboli, (Ilarus fia) 1595. —, (Wacik fia), Dobák nb. 1245. -—, váci ppk. 43-4. Marcellusról nevezett vár 933. Marchámagyar, hn. (Pozsony vm.) 650. Marcharius, ld. Machareus. Marchegg, Marchyk, hn. 1278. Marchrand, újvári isp. Aba nb. 827. Marcus, ld. Márk. Margat, hn. 330. Ma.rgit asszony 82. — asszony, lV. Béla leánya 1225. 1518. 1540. 1542. —, dajka 754. —, szolgalány 1286. Margitfalva, SzentzMargitha, hn. (Szepes vm.) 1735. Margitsziget, ld. Nyulak szigete. Marhardus isp. 1166. Mária, királyné 734. 760. 914. 1243. 1252. 1302a. 1374. 1405. 1487. 1509. 1527. 1617. 1674. Maria, hn. (Marinci, Valkó vm.) 722. Marienbrunn, hn. 1198. Marino, traui követ 737. Marinus de Biasio Cernota, szn. 941. Márk, Marcus, (Artun fia) 1443. Vt*. —, bajvívó 927. Pfr —, (Batha testv.) 866. —, a dominikánusok főnöke 501. — fia: Péter 949. - fi a-i: Máté és Wyd 972. Kft —, (Gola fia) 179. — isp. 44. 51. — isp. (Borochun fia) 727. — isp. fia: Botyz isp. 1407. — isp. fia: Miklós m. 1604. — isp. (Lukács isp. fia) 804. fV* —, körösi várszolga 1573. —, (Kurla fia) 1411. —, liptói, szn. 1587. — m. veszprémi dékán 1502. —, (Péc nb.) 675. — pristaldus (gvvgA) 502. — rovistyei isp. 1432. —, Marcus, szn. 43. —, szn. 57. —, szolgagyőri isp. 1578a. 1579. —,(Wokow fia) 1334. — (Marcus) völgye 1021. —, zárai ppk. 44. Markeh fia: Péter 1676. Markys, (Zoym fia) 1607. Markv, (Aba fia) 859. Marmogna, szn. 37. (P.) Marócsai (morouchaA) isp. ld. Áb* rahám. — vár 1251. Maros folyó 321. 324. 380. 467. 556. 1126. Marosi (Morisanae eccl.) ppk. 10. Ld. még: István. Marosillye, Helya, hn. 1486. Marót, Morouth, hn. (Bars vm.) 1712. —, Morouth, hn. (Hont vm.) 59. 1649. Marowche, hn. 195. (P.) Marouit, szn. 130. Martin, ld. Márton. Martirius, Martyrius, veszprémi ppk. 73. Egri ppk. 78. Esztergomi érs. 80. 82-4. 86-7. 94. 155. Márton, (Achilles fia, Choc nb.?) 785. —,(Artuna fia, Ják nb.) 1210. 1526. —,(Berizlaus fia.), vjb. 1111. —, bodrogi főesperes 396. —,(Borych fia), nádori pristaldus 439. —, (borsai), pozsonyi vjb. 1102. —,(Brezwal fia), vjb. 1116. —, (Budiwoy fia) 1537. —, (Bulchu fia) 1447. — comes, pristaldus 326. —, corbaviai ppk. 567. 570. 572. 576. —, Csém nb., serviens 783. —, Martun, (Dragus fia), serviens 789. —, egri ppk. 69. — érs. 85. —, fehérvári isp. 383. 386. — fia 722. — fia: András pristaldus 223. — fia: Motmerius 988. — fia: Tamás 1466. — fiai: István, Csépán és Myke, honti várjobbágyok 1263. —, (frankauillai Lőrinc testv.) 411. — garygi 1467. —, (Gergely fia), turóci jobbágyfiú 1202. 1498. —, (HontsPázmán nb., Woya fia) comes 258. Bán 275-6. 281. 284. 286. 289. 325. 711c. 818. 823. 1586. Felesége 818. 844a. —, (Imre fia), turóci jobbágyfiú 1633. — isp. 12.; 74. - isp. fia: Balad 889. — isp. fia: Márton isp. (Ják nb.) 1210. — isp. (Mihály vjb. fia.) 1581. - isp. (Tusk fia) 1112. 1114. 1144. —, (Kaplyon nb.) va.svári isp. 205-6. 218-9. 223. 227. —, kevei isp. 241. 248. Újvári isp. 242. 250. Udvarisp., csanádi isp. 289. 291. 295. (Lehet, hogy azo* nos Márton bánnal.) (Lőrinc fia) 1058. — m., isp. (Zlaudus ppk. testv.) Kaplyon nb. 1168. 1502-3. — fiai: János isp., Márton és Myke 1502. — m. (Tamás fia) 448. 476. 483. 530. —, Martin, mézadó 202. —, (Mihály fia), újvári isp. 380. Mo* soni isp. 393. 395. —, (Mykus fia) 546. —,( Mortunus testv.) somogyi vjb. 1113. — (Nana fia) 988. —,(Nezdese fia), varasdi vjb. 877. —, ondi 1532. —, pap 821. — (Sándor fia) 759. —, spalatoi comes 103. —, szn. 82.; 608.; 1337. —, szolnoki isp. 194-5. —, (Tamás fia), pristaldus 503. —, turóci hospes 1350. — vasvári isp. 298. —, vasvári isp. 569. Bán 570. —,vékei, szn. 811. 1431. (P.). —, (Vnga fia, Szemere nb.) 857. —, zalai isp. 63.; 709. —, zempléni isp. 295. —,(Zeura fia) 921. —, (Zuerd fia) 964. Marton, Mortun, hn. (Pozsony vm.) 976. 1179. 1637. Maitonfalva, hn. ld. Nagymarton. Martonos, (Adulf fia) 521. —i Mortunus, (Chenke fia), vjb. 1113. —, Mortunus, (Dobyn fia), zamari hospes 1277. — fia: Bolizlaus 1099. — fiai, jobbágyok 407. —, Mortunus, (János fia) 1052. —, Mortunus. szn. 870.; 1146.; 1419.

Next

/
Oldalképek
Tartalom