Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 3 füzet. (Budapest, 1930.)

FAusa, currifer 202. Empse, soproni vjb. 1475. Enard, valkói isp. 828. Endre (Ayan fia) 463. — (Barlabás fia) 830. 860. — (Cherubin fia) 448. — (Farkas fia) vjb. 1102. — fia: András 1672. —, hadnagy 1476. — isp. (Péter fia) 777. 795. — (István testv.) Veszkénv nb. 1443. —, (Tamás fia) 694. —, várnagy 1570. —, várszolga 423. Endres (Farkas fia) vjb. 1102. Endrőd, Endreed, Endréd, hn. (Veszprém vm.) 1053. 1075. Endus fia: Péter 442. —, (Hermann fia) 130. —, szn. 325. Enig földje 927. Ennica, hn. (Nyitra vm.) 883. Enoc (Yginig fia) 640. Enoch m. domonkosrendi szerzetes 513. Enuruh, szn. 1146. Eperjes, Epuries, Eperyes, hn. (Sá? ros vm.) 864. 874. Ercsi, Erchy, hn. (Fejér vm.) 389. 1482. 1617. Ercsi sziget 618. Erdély 202. 275. 354. 395. 595. 1126. 1486. —i ispánok 1026. —i ne* metek 210. 413. —i néme* tek prépostsága 150. —i prép. ld.: Sándor. —i ppk. ld.: Ador* ján; Artolph; Gál (Gallus); Pál; Rénald; Simon; Walter; Vilcina; Vilmos. —i ppkség 931. Érden (Bene fia) 1499. Erdesumu'na, hn. 434. Erdew fia: Erney, ld. Erney. —, káplán 27. Erdeus, jb. 202. Erdőcsokonya, Erdeuchucuna, hn. (Somogy vm.) 1605. Erdőd, Erdowd, hn. (Szatmár vm.) 309. Erecstő, Erechchu (Erechthu?), hn. (Komárom vm.) 1382. Ered, f. (?) 133. Erked (Szászerked), Erkud, hn. (Ko? lozs vm.) 638. Ermecz, jb. 202. Erne isp. 12. \/Erney, Erne, (Ákos nb. Erdew fia.) főlovászm. szolgagyőri isp. 928. varasdi isp. 950. 956-60. Borsodi isp. 1021. Nyitrai isp. 1390. 1414. Bán, nyitrai isp. 1393. 1544-5. 1571 -2. Bán, udvarbíró, vasvári isp. 1532. 1551. 1577. Vasvári isp. 1644. —, (Apor, Opour nb.) 1602. 1627. — bán 374. —, szn. 1178. Errad, hn. 1502. Erunsd földje 1173. Erzsébet, (IV. Béla lánya) 926. —, (Buken isp. anyja) 1513. —, thüringia.i, (IV. Béla testv.) 798. Esegvár, Seg, Seghwar, hn. (Veszp* rém vm.) 512. 515. Esew, ld. Ézsau. Esleu, tárnok 202. Estoras Albert kalocsai érs. 30. — Mátyás 427. — Mihály 30. Esu, ld. Écs. Eszék, Ezeek, hn. (Valkó vm.) 168. Esztergály, Stugar, Strogar, Strugar, Vzíugar, hn. (Nógrád vm.) 749. 857. 863. 1245. Esztergom vm. 903. 925. —i isp. ld.: Bencentius; Simon; Ssubanus. —i ispánság 300. vrs. Strigonium, 84. 102. 300. 735. 891. 902. 914. 1003. 1063. 1508. 1546. — feldúlása 1011. —i ágos* tonrendű mon. 1293. —i cantor, ld. Bálint; Bensa. —i civisek 753. 1063. —i custos, ld. Miklós. —i dékán, ld. Péter; Wytku. —i egyh. 86. 148. 175. 196. 199. 299. 373. 381. 392. 475. 488-91. 534. 539. 580. 627. 654. 660. 712. 852. 1122-3. 1261. 1302a. 1385. 1729. —i érs. 125. 177. 257. 294. 300. 373. 479. 903. 1262. 1344. 1346. 1378. 1429. 1438. 1481. 1547. Ld. még: Benedek; Felicián; Fülöp; János; Jób; István; Ladomér; Lőrinc; Lukács; Macharius; Mars cell; Martirius; Miklós; Quin? quenus; Róbert; Tamás; Ugrin. —i érs. és kápt. 1262. —i érsek? ség 265. 268. 317. 626. 925. 1584. —i főesperesek és kanonokok 1037. —i johanniták 1203. —i ka* nonok, ld. Cognoscens; Sixtus. —i kanonokok 224. 354. 373. —i kápt. 4. 84. 300. 388. 433. 519. 749. 852. 937-8. 1063. 1245. 1267. 1283. 1292. 1395. 1456-7. 1486a. 1487. 1609. —i kápt. oki. 914. 930. 1193. —i keresztesek 100. 156. 608. 1441. 1457. 1578. —i örmények 735. —i palota 1125.—i prép. ld-: Ábrahám; Nicolynus; Róbert; Tamás. —i vám 175. —i vár 177. 731-2. 1690. —i vásárvám 148. 196. 199. Ete, Etey, hn. (Komárom vm.) 1153. Étc, Ethey, hn. (Pozsony vm.) 1583. Eterez, mansio neve 202. Eth, Ech, vajda, gyulafehérvári isp. 189. Üjvári isp. 194-5. Ethey, hn. (?) 1486. Ld. még: Étc. Etheius, szn. 43. Ethuruch, karcsai vjb. 989. Ld. még: Etre. Etyn, hn. 1486. Etre (Ethuruh) ng. 685. Etude, szn. 99. 219. Etul, Pöse nb. 416. Éva (Sol isp. lánya) 371. Everard, ld. Eberhard. Eurem, víz 1405. Eurem, Eurim, ld. örvény. Eurken, ld. Örkény. Eurmenes, ld. örményes. Eusidinus, szn. 90. Eustach, dobokai isp. 106. Eustachius (Pecli fia) 81. Euze, pap 1219. Eza;Boltchard, hn. (Abaúj vm.) 946. Ld. még: Bocsárd. Ezdench, ld. Zdenci. Ézsau, csanádi isp. 102. 107. Bihari isp. 133. 136. 146. Udvarisp. 157. 159. udvarisp. és csanádi isp. 169. 172. — nádor, bácsi isp. 169. 172. F Fábián (Benz isp. testv.) 274. — érs. 23. — fiai: Creynik és Andronuk 480. — isp. 502. — ppk. 27. - szn. 53.; 130.; 263. —, Fabianus vicecancellarius 21. —, zágrábi isp. 1333-4. Facate Juna, pristaldus 380. Ld. még: Fecate. Fadd, Fotud, Fotudi, Foud, hn. (Tolna vm.) 12. 262. 264. Fáj, Fay, hn. (Abaúj vm.) 748. 819. Fayg, hn. 202. Faisz, Fayz, hn. (Somogy vm.) 1185. 1384. Fakat erdő 56. Fana hegy 694. Fancel isp. 12. Fanchuka ppk. 54. Fáncs, Fanch, hn. (Fejér vm.) 1616. Fancska, Fanchca, hn. (Zala vm.) 1041. 1072. Fanzal, Fonsol, nádor 57. 62-3. 66. Fara, Faro (Phara) sziget 361. 718. —i ppkség 228. Farád, Frad, hn. (Sopron vm.) 630. Farkas (András fia) vjb. 1102. —, Farcasius, Farchasius, Farkasius, Farkassa, Volffgangus, (Beje nb.) fehérvári vál. prép., ab kanc. 1243. 1252. 1254-5. 1295 -8. 1304-13. 1335-6. 1342-3. 1349. -51. 1354-9. 1360. 1362-7. 1370. 1375-77. 1388. 1391. 1393. 1397. 1402-5. 1408. 1411. 1413-9: 1427. 1432. 1439-40. 1442. 1449. 1451. 1457. 1459-61. 1463-5. 1467. 1469. 1473. 1479-80. 1485-7. 1491-3. Fe­hérvári prép., alkanc. 798. 824. 843. 1095. 1286. 1301-2. 1344. 1361. 1378-9. 1380. 1393. 1396. 1399. 1407. 1410. 1466. 1478. 1489. 1502-7. 1512. 1519-20. 1527. 1538-9. 1541. 1542. 1545-6. 1548-54. 1556-9. 1562. 1570. 1572-3. 1575. Zágrábi vál. ppk. alkanc. 1302a. 1314. 1324. 1326-9. 1331-4. Győri ppk. 1577. 1644. 1646. — (Beter fia) 1073. 1170. — (Ehelleus fia) 1607. —, fehérvári isp. 242. 250. — fia: Dema, bolondóci vjb. 816a. — fia: Endre vjb. 1102. — fia: Endres vjb. 1102. — fia: Fyotha 1698.

Next

/
Oldalképek
Tartalom