Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 3 füzet. (Budapest, 1930.)

vári vendégnépek 692. 994. —i vásár 692. Bársonyos, Barsunus, hn. (Veszprém vm.) 454. Barsunus mocsár 1054. Bártfa, Bardfa, hn. 864. —i Szt. Egyed egyháza 864. Basal, Bosol, hn. (Somogy vm.) 1699. Basan, zólyomi kir. kert-őr (?) 1127. Basilleus fia: Gergely isp. 667. Basman, Bosman, hn. (Nyitra vm.) 290. 807. Bastinus fia: Miklós 1490. Bát, Bat, hn. (Hont vm.) 1558. Bátai mon. 28. Bater (Wacik fia), Dobák nb. 1245. Batha isp. 866. —, szn. 917. Batina, zagoriai várföld volt 1287. Batiz, Botez, mosoni isp. 353-4. 357-8. 364. 366. Udvarisp., békési isp.: 383. 386. 393-5. 402-3. Batkay (= Futak), hn. (Bács vm.) 931. Batona, Bathona, pristaldus 43. 46. Bátony, Batun, hn. (Heves vm.) 694. Bátor, Batur, hn. (Zaránd vm.) 202. Battacius, Id. Vatatzész. Battyán, Bothian, hn. (Vas vm.) 174. Batur, szn. 1435. Batyk, Bogc, hn. (Zala vm.) 1020. Bazin, Bozen, Bozin, hn. (Pozsony vm.) 234. 304. 820. 1091. Bcatus, pap 1565. — pécsváradi apát 1427. Bébes, Bebus, hn. (Zala vm.) 1396. Beca, szn. 130. Becen, Bicenus, Bicennius nótárius 101. 104-8. 110. 116-7. 120. 123. Becend, Bechend isp. 739. 844. 849 855. Bech, hn. 1186. Becha fia: Dénes isp. 1178. — (Mokian fia) Aba nb. 1007. Beche fiai: Lukács, János 182. Beche isp. fia: Iwachin, Id. Joachim. Bechey, a szekszárdi apátság jobs bágya. 656. Bechy, szn. 133. Becons, jb. 202. Becud, jb. 202. Bécs, Vienna 973-4. Bccse, Beche, hn. (Fejér, ma: Pest* PilisíSoltíKiskun vm.) 559. 1514. Becse-Gergely, Becha-(Beche-) Gret gor ng. 559. 1178. 1514. 1517. Bedech, hn. (Pozsega vm.) 927. Bcdcgc (Bödögc), Bedegey, Budu; gey, hn. (Veszprém vm.) 734. Bedes, szolga (sulga) 202. Bednja, Bednia, f. 926. Beel, Id. Bakonybél. Bees m. 1274. — m. (Ludugevis fia) 1420. Begey villa 202. Behar fiai: Dénes, Péter, Voislaus, Sebestyén 1.301. — (Semel fia) 482. 1301. Behu, ld. Bő. Beje, Beych, ng. 1451. Beka, Beke, hn. 948. 979. 1553. Bekaly, hn. Id. Bikal. Beke, jb. 202. Bcke, hn. (Pozsony vm.) 1513. Bekény, Buken, hn. (Csongrád vm.) 1486. Békési isp. Id.: Batiz; László. Bel, Beel, Bely, ld. Bakonybél. Béla (Archinus fia) 914. — hg. 13. 50. — (I.) kir. 824. 1338. — oki. 26. 164. — (II.) kir. 70. 74. 93. 102. 131. 396. j 610. — oki. 1295. 1314. — (III.) kir. 168. 189-90. 192. 196-7. 199. 206. 212. 233. 249-50. 259. 281. 295. 325. 332. 356. 365. 467. 505-6. I 592. 608. 709. 944-5. 1267. — oki. 392. 544. 680. 696. 713-4. 1230. 1275. 1465. — (IV.) mint ifj. kir. 291. 444. 451. 461-3. 471. 480. 494. 511. —, machoi hg. 1481. 1605. —, Szlavónia hge 1311. 1335. 1357. 1366. 1368. 1373-4. 1376. 1393. 1433. 1455. 1461. 1481. 1482. 1509. 1527. 1540. 1543. 1547. 1551. 1603. 1617. 1622-3. 1646. 1649. — há* zasságának ügye 1015. — hg. magistere, András 1104. — hg. neje 1455. 1482. Béla, Bela f. (Liptóban) 1559. —, hn. (Esztergom vm.) 849. —, Billa, hn. (Komárom vm.) 472. — (Belica), hn. (Zala vm.) 1006. 1119. Bélakúti (péterváradi) mon. 621. Belapathaka f. 832. Belch, hn. 183. Belchei mon. (Nógrád vm.) 1014. Belchyeo (?) ld. Bölcsi. Bele, hn. 298. Beled, Belud, hn. (Sopron vm.) 888. Belee, garestini (varasdi) comes 131. Beley (Gordon fia) 877. Belenug, szn. (terra —,) 237. Beles, „nagy", szn. 347. Belesz, Belez, hn. (Nyitra vm.) 1319. Belez pristaldus 692. Belgrád, ld. Dalmátfehérvár. Belgyan, ld. Bölgyén. Bclic, Keth Belez, hn. (Nyitra vm.) 799. Belica, Belyga, hn. 782. Belvd fiai: János és Belid, Osl nb. "1294. Belid, hn. (Komárom vm.) 80. Belye János, berkezA, 663-4. Belin, hn. 1406. Belinyk fiának: Kelemenus bánnak fiai 1126. — fiának: Woffa ispánnak fiai 1126. — testvérének: J5oguz/onak unokái 1126. Beloslaus prép. 101. Belquer, szőlőműves 202. Belsa, ld. Bölzse. Be'sei, szn. 370. Belud isp. fiai 630. — (Osl fia) 358. 377. Béla ifj. kir. főpohárnoka 600-2. — (Sándor fia), Apor nb. 1505. Belus, Belos, Belas, bán; nádor; hg. 71-3. 76-8. 80-2. 84-7. 102. — bán fia: István 1432. — fia: Belus 1546. — prép. 182. Bena, kir. jobbágyfi 908. —.szolga (sulga), 202. Benaberke, erdő 202. Bencentius, esztergomi isp. 758. Bench, camar-i, szn. 1326. Benche (Tamás fia) 694. 794. Benchench, hn. (Valkö vm.) 1647. Bendegúz, hűn fejed. 427. Bendu, szőllőmüves 202. Bene fia: Érden 1499. — (földe), hn. (Turócban) 1516. 1551. 1633. — (Jurk tcstv.) 1582. Benedek bán leányai 1080. — budai prep. alkanc. 639. 655-6. 661. 674. 678. 685. Fehérvári prép. kanc. 686-7. 690-1. 704. 721-2. 728. 764. Fehérvári prép. kanc. és vál. kalocsai érs. 709. 711. 715-6. 718-9. 723. 726. 731-2. 734. 744. 746. Ka­locsai érs. ka.nc. 762. 769. 781. 787. 803. 805. 823. 828. 840. 853. 897. 950. 957-60. 979. 998. Postulatioja az esztergomi érsekségre 991. 1000. Esztergomi érs. kanc. 1011 -2. 1021. 1048. 1088. 1122. 1205. 1223. 1450. — (Chibirianus fia) 819. — csanádi ppk. 769. — (Csépán fia), kőfaragó 1197. — érs. 12. — esztergomi érs. officialisa 1021. — és fiai, a Borich bán ngéből 893. — jászói prép. 869. — (Imre fia), turóci jobbágyfiú 1633. — isp. 883. íUh 1 — isp. (Dénes fia) 1214. — isp. pukuv-Á, Tétény nb. 449. — isp. (Sama fia) 1194. Fia: Merse, ld. ott. — (Iván fia), HontsPázmán nb. 1523. — (Jurk tcstv.) 1582. — (Korlath — Konrád — fia) vajda 197-8. 206. 222-4. (Bodrogi isp.? 217. Soproni isp.? 227-30. 234.) Vajda 233. 235-7. 240. 242. 249­50. 395. Újvári isp. 243. 246. Dux 362. — m, aradi prép. 1442. — alkanc. 1564. — m., pécsi, a kir. clcricusa 1039. 1111-3. 1115-7. — m. udvari nótárius 1489. — m. zágrábi kanonok, gercha4 fő* esperes 1123-4. — (modori Marcellus fia) 551a. 978. —• mosoni isp. 853. 875. 950. 957-60. Királynői tárnokm. trencséni isp. 1226. Királynői udvarbíró, vasvári isp. 1290. 1362-3. 1372. — nótárius 1188. — nyitrai isp. (Beneduc) 175. Bán. zalai isp. 185. 188. Bácsi isp. 1.93,

Next

/
Oldalképek
Tartalom