Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 3 füzet. (Budapest, 1930.)

*> 7 ^ * kj ti I n "loltol KIRÁL YI MA GYAR EGYETEM I NYOMDA. BUDAPE ST VIII, MŰZEU M-KÖRÜT 6. FŐIGAZGATÓ: DK. CZAKÓ ELEMÉR A kiadásért felelős: Szentpétery Imre. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom