Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

(1205.) (1206. július 7. előtt.) 1206. 1206. 1206. metas ipsius possessionis Mon(er)a et aliarum quarundam possessionum ipsius ecclesie de Egrus conprehendendo declarasset — —" 220. — Gorra földét a claravallisi szerzeteseknek adja. Lásd az 1207. évnél a 231. szám alatt. * — király levelét, melyben Calanus püspököt védte a pápa előtt az ellene gyűlöl­ségből emelt vádakkal szemben, említi III. Ince pápa 1206. július 7. (Fejér, CD. III. 1. 41.) 221. — Tamás nevű vitézének, Macharias ispán fiának adja a Souncha nevű földet, leírt határok közt, melynek birtokába őt János akkori kalocsai érsek által beiktattatta, s neki adja a sounchai várhoz tartozó Keurcha nevű halastavat és a Voyos folyót más halászóhelyekkel. — D. p. m. Guthfridi Orodiensis eccl. prepos. et au. reg. cancell. Anno d. inc. 1206. — Méltóságok: János esztergomi érsek, Kalán pécsi, Katapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Kalanda veszprémi, Boleszló [Boezlav] váci, Vilmos erdélyi, Gothard zágrábi, Pechse győri püspök, Moch nádor soproni, Mercurius bán somogyi, Csépán bácsi, Gyula bodrogi, Gyrco bihari, Smaragd udvar­ispán szolnoki, Bánk újvári ispán, Benedek vajda. Eredetije — a Hazai okmt. szerint — a gr. Erdődy-lvt. Galgócon. Hazai okmánytár, VII. 2. 222. — János latin (olasz) vendégnek adja hű szolgálataiért Cwezfey nevű földet Vratotus-falusi András pristaldus, a német Márton fia által a fehérvári vár felsorolt jobbágyainak tanúsága mellett megállapított s az oklevélben leírt határok közt; megerősíti őt Imre királytól nyert bírósági kiváltságában, s neki és szolgáinak árúi után teljes vámmentességet biztosít. — D. p. m. Gotfredi, Orodiensis prepos. et reg. au. cancell. Anno ab inc. D. 1206. — Méltóságok: János esztergomi érsek, Kalán pécsi, Boleszló váci, Kalanda veszprémi, Kathapán egri, Dezső csanádi, Gothard zágrábi, Simon váradi, Péter győri püspök, Mogh nádor bihari, Csépán bán, Csépán bácsi, Gyula bodrogi, Marcell soproni ispán, Benedek vajda, Smaragd udvarispán szolnoki, Mercurius pozsonyi, Tiborc a királyné udvarispánja fehérvári, Márton vasvári, Ogyuz zalai, Miklós nyitrai, Poth mosonyi, Miklós csanádi ispán. Átírta: (V.) István ifj. király 1257. (MODL. 42.) Wenzel, ÁUO. XI. 83. és Adalék az erdélyi szászok tört. 14. Zimmer­mann-Werner, Urkundenbuch, I. 8. 223. — János esztergomi érsek által történt megkoronázása emlékére rendeli, hogy az esztergomi kanonokok minden évben szent Adalbert ünnepén 100 ezüst márkát kapjanak a királyi kincstárból. — D. p. m. Gottfridi, Orodiensis prepos. au. reg. cancell. Anno d. inc. 1206. — Méltóságok: János esztergomi érsek, Kalán pécsi, Boleszló váci, Péter győri püspök, Moch nádor bihari, Mika fia Csépán bán, Benedek vajda, Csépán bácsi, Smaragd udvarispán szolnoki, Gyula bodrogi, Marcell soproni, Tiborc fehérvári, Poth mosonyi ispán, Eredetije — Knauz szerint — az esztergomi érsekség vil. lvt. (Nem találtam.) Átírta: III. Ince pápa 1209. ápr. 20. (Fejér CD. III. 1. 90.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom