Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

ÁUO. XI. 108. Knjizevnik, 1864. 94. Smiciklas, Cod. dipl. III. 103. Kivonatok: Kukuljevic, Jura I. 116. és Reg. n° 86. Smiciklas, CD. XI. 585. Hitelességére vonatkozólag olv. Szentpétery, II. Endre király oklevelei a topuszkoi apáts. részére, Fejérpataky-emlékkönyv 336. s k. 11. 258. — megerősíti III. Béla királynak a pannonhalmi egyház részére három vámmentes sószállítóhajóra vonatkozólag (1192-ben) tett adományát azzal a hozzátétellel, hogy e hajók épolyan kiváltsággal bírjanak, mint a bisztrai [Bistriensis] és aradi egyházak hajói. — D. p. m. mag. Thome, au. r. cancell. et Bezprim. prepos. Anno ab inc. D. 1211. — Méltóságok: János esztergomi, Bertold bán vál. kalocsai érsek, Kalán pécsi, Boleszló váci, Kathapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Willermus erdélyi, Gothard zágrábi, Péter győri, Róbert veszprémi püspök, Poth nádor mosonyi ispán, Mihály vajda, Péter bácsi ispán, Jula bodrogi, Bánk a királyné udvarispánja bihari, Marcell udvarispán kevei, Miklós pozsonyi ispán. — Regni n. a. sexto. Másolata a pannonhalmi Liber ruber 19. I. Wenzel, ÁUO. VI. 348. Pannonhalmi rendtört. I. 620. 259. — Bertold vál. kalocsai érsek kérésére Lenguernek adja Scento faluban 50 vendég­mansionak nehezék- és szabaddénáradóját, e fölött teljesen szabad rendelkezési jogot biztosítva neki. — D. p. m. Thome, Wesprimiensis prepos. et au. r. cancell. Anno ab inc. D. 1211. — Méltóságok: János esztergomi, Bertold bán vál. kalocsai érsek, Kalán pécsi, Boleszló váci, Katapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Villermus erdélyi, Róbert veszprémi püspök, Poth nádor mosonyi ispán, Mihály vajda, Péter bácsi ispán, Jula bodrogi, Bánk a királyné udvarispánja bihari, Marcell udvarispán kevei, Miklós pozsonyi ispán. — Regni n. a. sexto. Átírta a csázmai káptalan 1384. (MODL. 61.) Fejér, CD. III. 1. 108. 260. — a német lovagrendnek adja az erdőkön túl a kúnok felé fekvő Borza földet (a Barcaságot), leírván ennek Fecate Juna pristaldus által Mihály vajda parancsára megállapított határait; megállapítja a lovagrendnek arany- és ezüstbányászási, vásártartási, vár- és városépítési, szállásmentességi és igazságszolgáltatási kivált­ságait és a szabaddénárok, nehezékek és mindennemű exactiók alól való mentes­ségét. — D. p. m. mag. Thome, au. r. cancell. et Wesprimiensis prepos. Anno ab inc. D, 1211. — Méltóságok: János esztergomi, Bertold bán vál. kalocsai érsek, Kalán pécsi, Boleszló váci, Kathapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Vilmos erdélyi, Gothard zágrábi, Péter győri, Róbert veszprémi püspök, Poth nádor mosonyi ispán, Mihály vajda, Péter bácsi ispán, Jula bodrogi, Bánk a királyné udvarispánja bihari, Marcell udvarispán kevei, Miklós pozsonyi ispán. Regni n. a septimo. Átírta: 1. IX. Gergely pápa 1231. ápr. 26. (Másolata Theiner szerint a vatikáni lvtban, Registrum an. V. ep. 59.) 2. Átírta Fülöp fermoi püspök is 1278. (Zimmermann szerint a königsbergi áll. lvtban.) Seiuert, Ung. Magazin IV. 2. 218. Fejér, CD. III. 1. 106. Bethlen, Gesch. Darstellung 70. Schuller, Archiv I. 214. Teutsch-Firnhaber, Urkundenb. I. 8. Densusianu, Documente 56. és 114. Theiner, Monum. Hung. I. 95. Zimmer­mann-Werner, Urkundenbuch I. 11. 261. 1211. 1211. 1211.

Next

/
Oldalképek
Tartalom