Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

(1209—1210 — Cononak, a templomosrend mesterének és rendtársainak kérésére megengedi, körül.) hogy bárki szabadon adományozhasson a lovagrendnek földet, birtokot, rabszol­gákat, szabadosokat vagy egyebet. Átírta II. András király 1235. - IX. Gergely pápa 1235. szept. 17. (MODL. 202.) Katona, Hist. crit. VI. 719. Fejér, CD. III. 2. 420. Cono 1210 táján szerepelt: Wenzel, ÁUO. XI. 107. 251. * — 1210-ben említi a maga, Chepan nádor részére Lesnissa földről viasz-, és másik, aranypecsét alatt kiadott oklevelét, s az utóbbit, mely elveszett, semmisnek nyilvánítja. (Wenzel, ÁUO. XI. 106.) 252. — megerősíti a templomosrendet a Csépán nádor, bácsi ispán által nekik hagyott s egykor a posegai várhoz tartozott Lesnissa földnek, az innen járó marturinának és egyéb exactióknak, továbbá Racessan földnek birtokában; leírja e földek határait és érvénytelennek nyilvánítja a Csépán nádornak Lesnissáról adott, de utóbb el­kallódott oklevelet; megerősíti őket a Borich bán unokája Odolla által nekik adott földnek, valamint a néhai István gorizai comes által nekik adott wodichai, és a Damaldus comes által hagyott gorizamegyei föld birtokában, s azon felül két embert rendel szolgálatukra. — D. p. m. mag. Thome, Vesprimiensis prepos. et au. r. cancell. Anno ab inc. D. 1210. — Méltóságok: János esztergomi, Bertold bán vál. kalocsai érsek, Kalán pécsi, Boleszló váci, Katapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Vilermus erdélyi, Gothard zágrábi, Péter győri, Róbert veszprémi püspök, Poth nádor mosonyi ispán, Mihály vajda, Péter a királyné udvarispánja bácsi, Miklós udvarispán kevei, Mog pozsonyi ispán. — Regni n. a. sexto. Átírta IV. László király 1272. nov. 26. (MODL. 815.) Wenzel, ÁUO. XI. 105. Smiciklas, Cod. dipl. III. 97. Kivonat: Kukul­jevic, Reg. n° 83. 253. — a szt. Jánosról nevezett (dalmát-)fehérvári és a szt. Kozma és Damiánról neve­zett szigeti (rogovoi) monostorokat megerősíti — miként ezt már hercegkorában adott oklevelében is tette — a Cresimir és Suinimir horvát királyoktól nekik adott, s III. István király által megerősített rogouai, virbizai, thini, gorizai és egyéb horvát­országi birtokaikban, s az odatelepítendő idegenek fölött gyakorlandó bíráskodási jogukban. — D. p. m. mag. Thome, Vesprimiensis prepos. et au. r. cancell. Anno ab inc. D. 1210. — Méltóságok: János esztergomi, Bertold bán vál. kalocsai érsek, Kalán pécsi, Boleszló váci, Katapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Willelmus erdélyi, Gotard zágrábi, Péter győri, Róbert veszprémi püspök, Poth nádor mosonyi ispán, Mihály vajda, Péter bácsi, Jula bodrogi, Bánk a királyné udvarispánja bihari, Miklós udvarispán kevei, Ochuz soproni, Mog pozsonyi ispán. — Regni n. a. sexto. Átírták: 1. Guncel spalatoi érsek és társai 1229. dec. (Smiciklas szerint a zárai tartom. lvt.) 2. U. o. 1271. évi közjegyzői másolatban, s benne van a Policorion nevű másolatgyüjteményben is, 50. 1. Starine, XXIII. 200. Smiciklas, Cod. dipl. III. 99. 254. — Poth nádor mosonyi ispánnak adja hű szolgálataiért a győri vártól kivett Nouac nevű földet, leírván ennek határait, neki ad továbbá a győri várszolgák Rethi nevű földéből 2 ekényit, valamint a mosonyi várnak Kamana nevű dfölét, leírt határok (1210 előtt.) 1210.

Next

/
Oldalképek
Tartalom