Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

REGESTA REGUM STIRPIS ARPADIANAE CRITICO-DIPLOMATICA TOMUS I. AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK OKLEVELEINEK KRITIKAI JEGYZÉKE A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE SZENTPÉTERY IMRE I. KÖTET 1001-1270 1. FÜZET BUDAPEST, 1923 KIADJA A M A G Y A R T U D 0 M Á N Y 0 S AKADÉMIA ALAPÁR 20 KORONA

Next

/
Oldalképek
Tartalom