Gerevich Tibor–Jakubovics Emil–Berzeviczy Albert: Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. (Budapest, 1914. Monumenta Hungariae Historica. Diplomata 39.)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA DIPLOM ATARIA VOL. XXXIX MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ OSZTÁLY OKMÁNYTÁRAK HARMINCZKILENCZEDIK KÖTET BUDAPEST, 1914 A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓHIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN)

Next

/
Oldalképek
Tartalom