Anjou-kori Oklevéltár. XXX. 1346. (Budapest-Szeged, 2014)

Documenta

apostoli hatáskörrel a kalocsai érseki mensa jogába és tulajdonába vegye visz- sza. A pápa a kérést jóváhagyja. K.: Reg. Suppi. 1/2. 152-153; Rábik, Reg. Suppl. 105. (szept. 12-i dátummal) (ASV. Reg. Suppi. Clementis VI. Vol. 12. föl. 14r. alapján.) 651. [1346.] szept. 10. Avignon [VI. Kelemen pápának kinyilvánította István kalocsai érsek], hogy igen régi és ellentmondás nélküli szokás szerint a Kalocsa városbeli és a kalocsai egyház- megyei klerikusok, egyházak és temetők felszentelését, valamint utóbbiak reconciliációját a kalocsai érsek kérésére és parancsára a szerémi püspök el kell végezze - a kalocsai egyházmegyéből eredt a szerémi egyház és egyház­megye, mielőtt püspökséggé (in cathedralem) lett emelve -, azonban Péter szerémi püspök mindezek elvégzését az érsek kérése ellenére elutasítja. Hogy a püspök engedetlensége miatt a kalocsai érsek és egyház jogai ne sérüljenek, az érsek kérte: a pápa utasítsa az egri püspököt, hogy a szerémi püspököt a mondottak végrehajtására egyházi fenyítékkel kényszerítse pápai hatáskörrel. A pápa azonban az ügyet inkább bírói eljárás alá helyezi. D. Avinione, IV. Id. Sept., pápaságának 5. évében. [1346.] K.: Reg. Suppl. 1/2. 153-154; Smic. XI. 325-326. (szept. 11-i dátummal); Acta dementis VI. 172. (ASV. Suppl. dementis VI. Vol. 12. föl. 14. alapján) 652. [1346. szept. 10.] [VI. Kelemen pápának kinyilvánította István kalocsai érsek], hogy mivel köz­vetlen érseki előde igen sok és nagy adósságát kifizette és még ki kell fizesse, a kalocsai egyház érdekében nagy költségeket kellett és kell felvállalnia, vá­rosa és püspökségei egyházai és egyházi személyei pedig az ezen érseki előde által rájuk 2 éve kivetett és tőlük beszedett rendkívüli segély (caritativum subsidium) miatt nagyon meg vannak terhelve, ezért kérte, hogy a pápa enge­délyezze: városa és egyházmegyéje minden exempt-jétől, továbbá suffraganeus-aitól és azok városai és egyházmegyéi exempt és nem exempt egyházaitól és egyházi személyeitől (akár szerzetes-, akár világi papok) mér­sékelt segélyt szedhessen be 2000 márka ezüstig az adósságok kifizetésére. A pápa csak azt engedélyezi, hogy a saját városaiban és egyházmegyéjében szedhesse be ezt. K.: Reg. Suppl. 1/2. 154. (ASV. Suppl. dementis VI. Vol. 12. föl. 14. alap­ján, e dátummal.) 374

Next

/
Oldalképek
Tartalom