Anjou-kori Oklevéltár. XXIX. 1345. (Budapest-Szeged, 2013)

Index nominum et rerum

Annus, Tholkey-i Kelemen leánya 163 Antal 1. Lúd Antal- (Antholeus), bedegi 283 kidéi 402 marócsai és Glaunicha-i várjob­bágy 482 ohaji 129, 150 pakonyi 187 István fia 370 Ivánka fia 916 Kozma fia 13 Lukács fia 96,136 -, Velnat fia, zágrábi kanonok 728- fia Miklós 53- (Anthaleus) fia Péter 607 Anthaleus 1. Antal Antholeus 1. Antal Anya 373 (Pozsony m.) Anyarch 1. Anarcs Anyatowa, halászóhely 505 Anych, Mihály leánya 93, 368 -, péci János anyja 75 apácák 1. Nyulak szigeti, pozsonyi klarisszák, váradi Szt. Anna- kolostor Apácavásárhely (Apachauasarhel), ma Somlóvásárhely 63 (Veszp­rém m.) Apachauasarhel 1. Apácavásárhely Apagy (Opog) 110,127 (Szabolcs m.) Aparhant 1. Apor apát 1. almádi, bécsi, Benedek, Jakab, János, kolozsmonostori, menedék­kői, Miklós, pásztói, pilisi, szent­gotthárdi, Szigfrid, Tamás, topli- cai, Vilmos, visegrádi, zselicszent- jakabi Apathmezeye 1. Apátmezeje Apathy 1. Apáti Apáti (Apathy, Apaty), ma Dellő- apáti (Apatiu, Ro.) 288, 307 (Doboka m.)- (Leunay Apaty, Lewnay Apathi), ma Apátlévna (Livinské Opatovce, Sz.) 54 (Nyitra m.)- (Apathy, Feultheuberen) 147 (Somogy m.)- (Apáti, Apaty) 793, 806 (Sza­bolcs m.) Apáti 1. Apáti Apatiu 1. Apáti Apátlévna 1. Apáti Apátmezeje (Apathmezeye) 239, 325 (Szabolcs m.) apátnő 1. váradi Szt. Anna-kolostor Apaty 1. Apáti Apaújfalu 1. Újfalu Apay fia István 103 Apka 373 (Pozsony m.) Apka-i Szt. Mihály arkangyal­egyház 373 Apor (Opur), ma Aparhant 313 (Tolna m.)- (Opor, Opour), Ampod fia, Pé­ter, László és Márton apja 637, 733,741,828-, Gergely és Jakab apja 52,647 Appa fia Jakab 188,786 Appony (Opon), ma Oponice, Sz. 324 (Nyitra m.) Apród (Apród diet.) János, ősi 472,786 apród 659 Apród 1. Apród Aprozya (Aprusa), Erdeu fia, oláh vajda, kenéz, Zopus-i 731,894 Aprusa 1. Aprozya Apulia (partes Appulie), ma Puglia, Olaszo. 573,625,892 Aquilegia 1. Aquileia Aquileia (Aquilegia), Olaszo. 625,897 Arach 212 (Zemplén m.) Arad (Orod) megye 167 507

Next

/
Oldalképek
Tartalom