Piti Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XXVII. 1343. (Budapest–Szeged, 2007.)

A Scepsi-i kápt. 1343. nov. 26-án (in crastino fe. S. Katherine virg. et mart., a. gracie 1343.) kelt oklevele szerint színük előtt Precopa-i István fia: Tekus mr. a maga és uterinus fr.-ei: László és Mátyás nevében, valamint Loránd fiai: László, Bertalan és István nevében László fiait: Lorand-ot és Jánost tilalmazta attól, hogy birtokrészeiket v. birtokaikat bárkinek is eladják, elzálogosítsák v. bármi módon elidegenítsék, másokat pedig attól, hogy e birtokokba v. birtokrészekbe bemenjenek. Tá.: Lackfi István nádor, 1389. febr. 7. Dl. 42 413. (Múz. Ta. 1910. 33.) Megj.: Eredetileg I. Lajos király 1381. évi oklevelében volt tartalmilag átírva. 798. 1343. nov. 27. Visegrád [I.] Lajos király (H) tudatja, hogy korábbi döntéshozó oklevele szerint nov. 18-án (oct. fe. B. Martini conf.) Tudbeygh fia Péter fiai: Vörös (Rufus) Péter és Miklós tar­toztak megjelenni színe előtt Wgal-i Iwanka c. fia: Pál mr. ellenében, a Symig m.-i Zaka birtok Hyduegh birtok felőli fele ügyében okleveleiket bemutatni, Zaka másik (Pál mr. Wereswezzeu nevű elhagyatott falva felőli) részéről pedig döntést elfogadni. Akkor Péter fia: Vörös Péter a maga és fr.-e: Miklós nevében az Alba-i Szt. István király-ispotályos ház keresztesei konventje ügyvédvalló levelével Pál mr. kérése ellenére sem mutatta be okleveleit, hanem későbbi időpontot kért hiteles ok nélkül erre. A király ezért az ügy tárgyalását elhalasztotta [1344.] febr. 9-re (ad quind. fe. Purif. virg. glor.) 3 M. bírsággal, amit akkor a per kezdete előtt fizessenek ki Péter fiai és okleveleiket mutassák be, a király pedig mindkét birtokfélről (mely utóbbiból Péter állítása szerint neki és Miklósnak anyjuk leánynegyede jár) döntést hoz. D. in Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1343. E.: Dl. 100 015. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Zaka 3. 2. 29.) Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések. Hátlapján természetes színű, kerek zárópecsét apró töredéke. 799. 1343. nov. 27. Visegrád Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit a Scepsy-i egyház kápt.-ja korábbi idéző- és bejáró oklevelének megfelelően László fia: Tamás és Souvar-i György fia: Péter nov. 18-án (oct. fe. B. Martini conf.) viselt színe előtt Thamasy birtok ügyében

Next

/
Oldalképek
Tartalom