Piti Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XXVII. 1343. (Budapest–Szeged, 2007.)

A. d. 1343., die 21. Apr. A velencei államtanács határozata: hívüknek, Sibinichum városának Neliptius c., nepos-a: Constantin c. és seregeik a tanács számos kérése elle­nére is károkat és jogtalanságokat okoztak, ezért a tanács 3 biztost küld Sclavonia-ba, hogy békét hozzanak létre, v. hogy felmérjék, mi szükséges a háború megindításához Neliptius-ék ellen Velence hívei és honor-ja megőrzése érdekében. K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 6-7; Ljubic. II. 169-170. (A „Misti" velencei államkönyv alapján. XXI. 30.) 192. 1343. (ápr. 21. után) A győri kápt. Chafurd-i András kérésére átírja saját nyílt oklevelét (1. 189. szám). D. f. , a. d. 1343., amikor Bereck [prépost], [Mátyás] éneklő- és Péter őrkanonok. E.: Dl. 65 499. (Dőry cs. lt. 12. 13.) Jobb fele hiányzik. Alul chirographált (ABC). Lila­zöld zsinóron függött pecsétje elveszett. K.: Bgl. V. 43. 193. 1343. ápr. 22. A váradi kápt. jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy levelének megfelelően (1.160. szám) Pál fia: Makó királyi emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat: Pált, akik az Apay fia: István Zabolch m.-i birtokaival szomszédos nemesektől és nemtelenektől megtudták, hogy Keled - Berench-i István fiai: László, Domokos és Keled nagyapja (avus) - és Nagy (Magnus) Apay (a néhai Apaykerestwr-i István apja) egy avus-tól származtak, fr. patruelis-ek voltak, birtokaikon, valamint a Zolad-i monostor kegyúri jogában sohasem tartottak örök osztályt, hanem ezeket közösen birtokolták. D. f. III. prox. p. oct. Passce d., a. eiusdem 1343. E.: -. Fk.: Dl. 96 233. (Vay cs. berkeszi lt. 227.) 194. 1343. ápr. 22. Pozsony Miribellum-i Péter testvér, a Szt. Antal-ispotályos házak Mo.-i (H) és Sclauonia-i preceptor-a és mr.-e előtt a néhai Hamboto Albert fia: Jakab és a néhai Hamboto

Next

/
Oldalképek
Tartalom