Piti Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XXVI. 1342. (Budapest–Szeged, 2007.)

nyelvváltság 553, 659 Niger 1. Fekete Nyguam fia Miklós 20 nyíl 128, 480, 583, 671 Nyírbéltek 1. Béltek Nyírbogát 1. Bogát Nyírbogdány 1. Bogdány Nyírcsaholy 1. Csaholy Nyírcsászári 1. Császári Nyírj ákó 1. Jákó Nyíribrony 1. Ibrony Nyírkércs 1. Kércs Nyírmada 1. Mada Nyírpazony 1. Pazony Nyírtura 1. Tura Nyírvölgy 1. Macskóc Nyitra, vár, ma Nitra, Sz. 570 - m. 43, 121, 123, 379, 567, 569-571, 577, 652 nyitrai egyházm. 59 - kápt. 21, 107, 119, 309, 330, 345, 358, 380, 395, 441, 480, 558, 565, 568­569, 571,607, 626, 652 Nyitrakoros 1. Koros Nikul 1. Kolb (dict.) Miklós, Gayzul (dict.) Miklós Nykul 1. Miklós Nilas (dict.) János, beregi szb. 86 Nin 1. Nona Nitra 1. Nyitra Niuved 1. Nyüved Nyüved (Neuegh), ma Niuved, Ro. 555 Nyuegteluk 1. Neuegteluk nyulak szigeti (budai szigeti, Insula leporum; ma Margitsziget) Boldogságos Szűz­kolostor és apácái 17, 27, 51, 97, 323-324,417,515, 547, 662 Nizná Boca 1. Boca Nizné Repase 1. Répás - Valice 1. Vály Nizny Hrusov 1. Körtvélyes Nizza (Nicia), ma Nice, Franciao. 477 Nodoycha 51 (Baranya m.) Nogberen 1. Nagyberény Nogfalu 1. Nagyfalu Noghaloz 42 Noghberen 1. Nagyberény Noghmihal 1. Nagymihály Noghsemyen 1. Nagysemjén Nogkallo 1. Nagykálló Noglumpnicha 1. Nagylomnic Nogmal, völgy 66 Nogmichal 1. Nagymihály Nogmihal 1. Nagymihály Nogmyhal 1. Nagymihály Nógrád (Neugrad, Newgrad) m. 2, 43, 20, 60, 143, 229, 304, 376, 399 - hatósága 505, 511 nógrádi (Neugrad) főesp.-ségl János nóg­rádi főesp. Nógrádszenna 1. Szenna Nogsemyan 1. Nagysemjén Nogsemien 1. Nagysemjén Nogsemyen 1. Nagysemjén Nogsymien 1. Nagysemjén Nogtupurch 1. Toporc Nogwysta 1. Nagyvistuk Nomen 1. Namény Nona, ma Nin, Ho. 533 nonai egyház 533 Nopkur 1. Napkor Norsa fia Hranisclaus 282 Noszlop (Nuztup) 427, 673 noszlopi B. Margit szűz-egyház 673 nótárius 42-43,105,143,179,206,229-230, 257, 376, 576, 598 Nova Curia 1. új udvari konvent - Torda 1. Újtorda

Next

/
Oldalképek
Tartalom