Sebők Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XXV. 1341. (Budapest–Szeged, 2004.)

Noomen 1. Kisnamény Norwich (Norwicium) fóesp.-ség, város, NBr. 216 Norwicium 1. Norwich Noszlop 1. Becse Nova Crysiensis 1. Újkőrös - Curia 1. új udvari johannita keresztesek konv.-je - Villa Karkou 1. Karkou-Újfalu Nová Basta 1. Bást Nóvák (Noak), ma Aggtelek 366 Nove Szelő 1. Újhely Novi Becej 1. Becse - Bezdan 1. Hencse Novy Tekov 1. Bars Nóvum Castrum Lipto 1. Liptó Novus Mons Pestiensis 1. Buda Numar 1. Nyomár Nu§faláu 1. Nagy falu O Obar 1. Óbár Óbár (Obar) birtok, ma Kisbárapáti 14, 36, 80 Óbars 1. Bars, Csütörtökhely Óbást 1. Bást Obyce 1. Ebedec Óbuda Urs 1. Budaörs Óbuda (Vetus Buda) vár és település, ma Bu­dapest része 97, 128, 132, 133, 687 Obulma 1. Abolma Odolen, Jakab fia 18 Odornuk 1. Udvarnok Oduaros fia István 351, 679 Odus 1. Ados Og (dict.) Miklós, Iuanka fia Miklós mr, bihari szb. serviens-e 450 Ogh (dict.) Miklós, királyi ember, gyüdi 335 Ogmandloamezey (dict.) mező 612 Ogteluk birtok (Baranya m.) 199 Óhaj (Hohaj, Ohay; Kis-, Nagy-), ma Dolny Óhaj, Sz. 637, 663, 694 Ohay 1. Óhaj Ohát (Whath) birtok, ma puszta Egyek mellett 548, 632, 642 oháti Szt. György-egyház 548 - Szűz Mária-egyház 632 Olasz (Gallicus) Tamás, ügyvéd 265 Olaszfa 1. Olaszi Olaszi (Vlazy; Olaszfa) 198 - (Olaszy; Nagy-) föld, ma Vlachy, Sz. 568 Olaszy 1. Olaszi Olaszliszka 1. Liszka Oleyt (Olleyt), Erzsébet leánya, pikfalvai 555 Olfermenes 1. Alfürményes Olhydegkuth 1. Hidegkút Olywanch, András fia, seregélyesi 20 Olivér mr. 276 -, zólyomi c. 442 -, Demeter fia, Kemen és Demeter testvére, szurdokpüspöki 859 - fia Golub, Pozsega m.-i nemes, pridisinci 787, 788 - fia István, csábi és reszneki nemes 394, 395,752, 753,804,819 -fia Pál 331 Olkazmer 1. Alkázmér Olleyt 1. Oleyt Olmagery 1. Álmagyar Olnad 1. Ónod Olsomurtua liget (Bőcs hj.-ában) 774 Olvir (dict.) (Olvir) András, a pozsegai kápt. volt prépostja 216 Olvir András 1. Olvir (dict.) András Olzolcha 1. Zsolca Omedewta 1. Amedewta Omodey (Omodeus), hűtlen 335, 854 Omodeus 1. Omodey - fia István, szatmári szb, tyukodi 487 Omor (Vmur), ma Rovinita Mare, Mic, Ro. 93,221,302 Ompud fia János, hadakozó jobbágy 802 Ond birtok (Zala m.) 857 -folyó 326 -folyó 857

Next

/
Oldalképek
Tartalom