Almási Tibor–Kőfalvi Tamás: Anjou–kori Oklevéltár. XIV. 1330. (Budapest–Szeged, 2004.)

E.: Dl. 64 711. (Mednyánszky cs. lt. 5.) Hátoldalán azonos és újkori kéz írásával 2 tárgymegjelölés; kerek zárópecsét nyoma. K.: F. VIII. 3. 490-492. (209. szám). (E.-ről). Megj.: A nyitrai kápt. említett oklevelét 1. Anjou-okit. XII. 212. szám. 499. 1330. szept. 1. Az esztergomi kápt. jelenti [I.] Károly (K.) királynak (H), hogy eleget tévén az aug. 19-i parancslevelében (1. 481. szám) foglaltaknak, tanúul állította [Nagy (Magnus)] Pál királyi ember mellé egyházának presbiterjét, Jánost, akik [aug. 26-án ?] vasárnap (die domin. prox ) felkeresték a Gyekminus részére iktatandó Parlag, Hebech, Mogyothfiamihalfelde és Bagatfelde birtokokat, a helyszínen azonban Demyen-i Herboldus fia: András - a hj.-t ugyan nem kifogásolva - tiltotta Gyekminus beiktatását Parlag és Hebech birtokok tulajdonába, valamint Mogyothfiamihalfelde és Bagatfelde [fele] részébe, ugyanakkor Ibor fia: István is tilalmazta - a hj. elfoga­dása mellett - Parlag és Hebech iktatását Gyekminus részére, viszont a másik 2 birtok­kal kapcsolatban nem emelt az iktatás ellen kifogást. Ennek nyomán Pál királyi ember Mogyothfiamihalfelde és Bagatfelde birtokokat fele részben ellentmondás nélkül iktatta Gyekminus királyi gyógyszerész (apotecarius) részére örök birtoklásra, egyszer­smind Herboldus fiát: Andrást és Ibor fiát: Istvánt megidézte a királyi jelenlét elé Gyekminus ellenében, megjelenésükre szept. 10-ét (?) (f. II. prox. p. fe. Nat [B. Marié ?] virg.) szabván határnapul. D. in fe. B. Eg[idii abbatis, a.] d. 1330. E.: Dl. 40 592. (Múz. Ta. Szilágyi). Bal oldali harmadolt hajtásában alul, felül és középen is kiszakadt oklevél, s emellett vízfolt is nehezíti olvasását. Hátoldalán azonos és késő középkori kéz írásával 2 tárgymegjelölés; természetes színű kerek zárópecsét töredéke. K.:­Megj.: A királyi ember nevének [ ] között szereplő kiegészítése az átírt királyi parancs­levélből származik. 500. 1330. szept. 2. Miedes Alfonz, Aragónia királya, miután leánytestvére, Erzsébet, egykori római királyné leveléből hírét vette Frigyes római király halálának, részvétét nyilvánítja s támogatásá­ról biztosítja a megözvegyültei. Tudatja vele, hogy kérése szerint levelet intézett érde­kében mind Mo, mind pedig Csehó, királyához. D. in loco de Miedes aldea Cala­tayubii, IV. Non. Sept, a. d. 1330.

Next

/
Oldalképek
Tartalom