Almási Tibor: Anjou–kori Oklevéltár. XIII. 1329. (Budapest–Szeged, 2003.)

Pál országbíró tanú állítására szólítja fel a pécsváradi konventet a Nogwagh-i János fia: Jakab királyi ember által Gerede falu környékén folytatandó vizsgálathoz, amelynek a Gerede-i István fiait: Istvánt és Beke-t Gerede-i János fiai: Fülöp, Máté, Lőrinc és András részéről ért sérelmek pontos körülményeit kell tisztáznia. Emi.: a 326. számú oklevélben K.: ­Megj.: A terminus ante quem a vizsgálatnak a konventi jelentésben megadott napjából adódik. 310. (1329. jún. 18. e.) Pál országbíró oklevele szerint a Henrik veszprémi püspök által Fülöp titeli kanonok, ill. a titeli kápt. ellen indított perben a feleknek jún. 18-án (in oct. Penth.) kell színe e. megjelenniük. Emi.: a 348. számú oklevélben. K.: ­311. 1329. jún. 18. [I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) Crasnichanoga-Craznichanoga birtokot új adomány címén a Bokowar m.-i (comitatus) Szt. Benedek-egyháznak adományozza, miután a csázmai kápt.-nak, az 1328. jún. 3-i királyi parancs teljesítéséről számot adó 1328. aug. 9-i jelentéséből aiTÓl értesült, hogy a szóban forgó kerületben (districtus) fekvő birtoknak Jakab [pálos] remetetestvér kérése nyomán elrendelt hj.-át, ill. iktatását a nevezett egyház részére a kijelölt királyi emberek, Zoym fia: János, ill. Bors közül az előbbi ellentmondás nélkül elvégezte. Erről új és autentikus kettős pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. Kelt András mr., [székes-]fehérvári prépost, udvari alkancellár keze által, a. d. 1329., XIV. Kai. mensis Iul., uralkodásának 29. évében. Méltóságnévsor. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom