Almási Tibor: Anjou–kori Oklevéltár. XI. 1327. (Budapest–Szeged, 1997.)

Má.: Sztáray I. szerint a Sztáray cs. lt.-ában: Sexus masc. nro. 18. K.: F. VIII. 3. 184—188. (57. szám) (a Sztáray lt.-ban állítólag E. példányt lemásoló Kaprinai nyomán; X. Kai. Apr. dátummal); Sztáray I. 55—57. (45. szám) (Má. és F. alapján). Ford.: Doc. Trans. II. 215—216. (438. szám) (Sztáray I. nyomán; román nyelvű). Megj.: I. Károly király átírt oklevelét 1. Sztáray I. 53—54. (44. szám). 126. 1327. márc. 18. Herricus veszprémi püspök és c., királynéi kancellár tudtul adja, hogy Ilerk fia: Jakab, Felső-Kezu falubeli (de Superiori villa Kezű) nemes önkéntes elhatározásából összes birto­kával együtt a veszprémi egyház, ill. védőszentje, Szt. Mihály arkangyal oltalma alá helyez­kedve felvételt nyert az egyház nemes jobbágyai közé. Jakab kivétetvén a püspöki officialis-ok bíráskodása alól, közvetlenül a püspök joghatósága alá tartozik, ugyanakkor az egyházi védelem elmulasztása, ill. kikötött szabadságainak sérelme esetén birtokostól szabadon elhagyhatja az egyház szolgálatát. Jakab felvételekor — örököseire is kötelezőleg — elővételi jogot biztosít birtokaira a veszprémi egyház és népei számára. Erről a püspök a maga és egyháza pecsétjeivel megerősített oklevelet ad ki. D. in die medii Quadr., a. d. 1327. E.: Dl. 90 342. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 1. 1. 4.) Függőpecsételés bevágásaival. K.: HO. III. 87—88. (73. szám) (E.-ről, márc. 4-i dátummal). R.: Veszp. Reg. 77. (175. szám) (márc. 4-i dátummal) (HO. nyomán). 127. (1327. márc. 19. e.) I. Károly király az esztergomi Szt. István király-egyház keresztes konventjéhez intézett levelében — Miklós fiai: Donch, Iwanka és Demeter nemes ifjak azon kérése nyomán, hogy helyezze őket vissza a hűtlen hatalmaskodók idejében tőlük idegen kézre jutott örökségi jogú Bars m.-i Mendscenthmalasaa birtokukba — tanúállításra szólítja fel a konventet Beud fia: Tamás királyi ember mellé a nevezett birtok hj.-ához és Miklós fiainak iktatásához. Az estleges ellentmondókat a királyi jelenlét elé idézteti. Emi.: az 554. számú oklevélben. K: — 128. (1327. márc. 19. e.) Az esztergomi Szt. István király-egyház keresztes konventjének I. Károly királyhoz intézett jelentése szerint amikor a király parancsának (1. 127. szám) megfelelően Beud fia: Tamás királyi ember a konvent tanúságával el akarta végezni a Bars m.-i Mendscenthmalasaa birtok

Next

/
Oldalképek
Tartalom