Kristó Gyula: Anjou–kori Oklevéltár. V. 1318-1320. (Budapest–Szeged, 1998.)

783. 1320. máj. 15. [Aba-JÚjvár Fülöp mr. Scepus-i és Vywar-i c. bármilyen jogállású népeknek szabad megtelepedést biztosít az ő oltalma alatt Chorardus fia Tamás mr. Gerepche, Vrus, Bodolov, Tharkan és Marazana birtokain, védelmezőjükül Fyzer-i várnagyát, Mihály c.-t jelöli ki, s ennek piacokon történő kihirdetéséről intézkedik. D. in Vywar, V. f. prox. an. fe. Pent., a. d. 1320. E.: Dl. 1995. (NRA. 861. 5.) Hátoldalán fekete, kerek pecsét töredéke, szalagja. K.: AO. I. 562-563. R.: Reg. Slov. II. 252. 784. 1320. máj. 16. Temesvár Lampert mr. királyi országbíró, csanádi c. előtt Vörös (Rufus) Pál országbírói megbízó oklevéllel Bugar (dict.) István mr. helyett Vzdv-i János és Herbordus ellenében máj. 8-tól (a quind. B. Georgii mart.). 8 napot várt, akiknek az országbíró korábbi oklevele (1. 776. szám) szerint ekkor meg kellett volna jelenniük, de nem jöttek el; így az országbírósság bírságban elmarasztalja őket, ha csak hitelt érdemlően ki nem mentik magukat. D. in Thenesvvar [!], 9. die termini prenotati, a. d. 1320. E.: Dl. 76 266. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 19.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze­foglaló, természetes színű, háromszögű pajzs alakú zárópecsét nyoma és bevágásai, visszazáró pecsét bevágásai. K.: Z. I. 182. (E-ről). R.: Doc. Trans. I. 354. (Z. alapján). 785. 1320. máj. 17. Temesvár Károly király (H), tekintettel Herricus mr., a Scepus-i Szt. Márton-egyház prépostja érdemeire, ezen egyház Zemplén m.-i Lyzkaolaza falujában szerdai napokon szabad piac tartásához hozzájárul, bárki áruival szabadon mehet oda, kereskedhet ott és távozhat onnan különleges királyi védelem alatt, s a falu melletti Budrug folyón akadályoztatás nélkül kiköthet v. átkelhet. A király előírj a ennek kihirdetését piacokon és más nyilvános helyeken. D. in Themesuar, in vig. Penth., a. d. 1320. A. E.: SA. Levoéa (Lőcse). Szepesi prépostság lt. 459. 2. 11. 9. (Df. 264 577.) Hátoldalán pecsét nyoma. Á.: 1. Mátyás király, 1475. máj. 13. Uo. 471/D. 2. 11. 825. (Df. 264 597.) 2. Á 1 > II. Ulászló király, 1494. ápr. 27. Uo. 471/G. 2. 11. 825. (Df. 264 600.) Má.: Uo. 471/C. 2. 11. 825. (Df. 264 596.) (18. sz.-i).

Next

/
Oldalképek
Tartalom