Nagy Imre: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346) (Budapest, 1884.)

54. 1341. Prodaviz, febr. 4. Mikch bán, István Akos és László fiai egyetértésével, negyedik fia Lóránt osztályrészébe Újvárt és az dhoz tartozó négy falut kijelöli. Nos Mykch banus tocius Sclavonie et magistri Steplia­nus Akus et Ladislaus íilii eiusdem significanras . . quod quia nos pacera et tranquillitatem diligentes statum pacificum inter filios nostros . . desideravimus ordinare, ex dcliberacione ma­túra consensuque et voluntate prefatorum magistrorum Stc­pliani Akus et Ladislai dulcissiraörum filiorum nostrorum, taliter duximus disponendum, quod castrum nostrum AVyuar vocatuui eum omnibus possessionibus ad ipsum castrum perti­nentibus, videlicet "Wyfalu Lythenya Keykmezeu et Strachina specialiter nominatis, ac omnibus villis tam populosis quam desertis locis villarum ad dictum castrum et prenominatas possessiones pertinentibus, necnon ceteris earum utilitatibus, strennuo iuveni magistro Lorando dilecto filio nostro pro por­cione sua divisionali perpetuo duximus conferendum ; tali modo, quod si iu divisione communi et equali inter nos et prcnotatos duleissimos íilios nostros successive in ceteris castris et posses­sionibus nostris liabenda, cuilibet nostrorum porcio similis iu qualitate et quantitate 11011 cederet, et ipse magister Lorandus plus et magis iu possessionibus et utilitatibus possessionariis ad prenominatum castrum Wyuar pcrtinentibus servarct et obtineret quam alicui ex nobis in dicta communi et equali in ceteris castris et possessionibus liabenda divisione porcio cede­ret, tunc idem magister Lorandus de possessionibus et uti­litatibus possessionariis ad pretactum castrum Wyuar voca­tum pcrtinentibus, tantum quantum expediens fuerit, ad ipsain comniunem divisionem et equalem excidere et assignare teneretur; et e converso si in prememorata communi et equali habeuda divisione in possessionibus et possessionariis utilitatibus prenominato magistro Lorando plus et magis cedi deberet, extunc antedictam suam sicut decet augmentare tene­remur porcionem; hoc declarato, quod si deinceps et amodo memoratus magister Lorandus filius noster . . per propria

Next

/
Oldalképek
Tartalom