Kammerer Ernő: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. IX. (Budapest, 1899.)

ES VÁSONKEŐI GRÓF Z IC HY-0 SALAI) IDŐSB AGÁNAK O K M Á N Y T Á R A. NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÍTRÓF ZICHY FERENCZ A NEMZETSÉG SENTOBA Ö CSÁSZ. ÉS AP. KIR. FELSÉGÉNEK MAGYAROBSZ ÁGON FÜTÁRNOEMESTEBE, VAL. B. TITKOS TANÁCSOSA S A FÉNYES PORTÁNÁL VOLT NAGYKÖVETE, A MAGYAR KIR. 3Z. ISTVÁN-REN1) NAGYKERESZTESE ÁL DOZA T KÉSZSÉGÉBŐL KÖZLI. MA*; YAlt TÖR TÉNELMI TÁRSl LAT. 2 3 r* ~ KILENCZEDLK KÖTET. SZERKESZTI K A M M E R E R E R N Ő VÁLASZTMÁNYI TAG. BUDAPEST. 1899. KIADJA A MAGYAR TÖRT. TÁRSULAT Őr

Next

/
Oldalképek
Tartalom