Kammerer Ernő: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. VIII. (Budapest, 1895.)

SZERKESZTŐ-VÁLASZTMÁNY: KAMMEREE ERNŐ vál. tag, biz. elnök. r ALDÁSSY ANTAL dr. muzeumi segéd, r. t. BARABÁS SAMU vál. tag. FFJÉRPATAKY LÁSZLÓ dr. vál. t. ILLÉSY JÁNOS dr. orsz. It. fogalmazó, r. t. NAGY IYÁN vál. t. PETTKÓ BÉLA vál. t. Nóvák SáNDOIÍ. a gr. Zichy nemzetség levéltárnoka. Budapest, 189á. Az Atlieaaeum v. társulat könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom