Kammerer Ernő: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. VII./2. (Az I–VI. kötetek név- és tárgymutatója) (Budapest, 1903.)

CS VASONKEOI GRÓF ZICHY-C8ALÁD IDŐSB ÁGÁNAK OKMÁNYTÁRA MÉLTÓSÁGOS GRÓF ZICHY NEP. JÁNOS A NEMZETSÉG SENIORA A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS FŐRENDIHÁZÁNAK ÖRÖKÖS JOGÚ TAGJA ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL KÖZLI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. SZERKESZTI KAMMERER ERNŐ VÁLASZTMÁNYI TAG. HETEDIK KÖTET MÁSODIK PELE. AZ I—VI. KÖTETEK NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓJA. KÉSZÍTETTE ÁLDÁST ANTAL VÁLASZTMÁNYI TAG. BUDAPEST, 1905. KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. iLi K korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom