Barabás Samu: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. VII./1. (Az I–VI. kötetek időrendi mutatója) (Budapest, 1903.)

3 VÁSONKEŐI fJH Y-CSALÁD IDŐSB ÁGÁNAK 0 K MA N Y TA R A MÉLTÓSÁGOS GRÓF ZICHY NEP. JÁNOS A NEMZETSÉG- SENIORA A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS FŐRENDI HÁZÁNAK ÖRÖKÖS JOGÚ TAGJA ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL KÖZLI W A MAGYAR TORTENELMI TARSÜLAT. SZEBKESZTI KAMMERER ERNŐ VÁLASZTMÁNYI TAG, HETEDIK KÖTET ELSŐ FELE. AZ I—"VI. KÖTETEK IDŐRENDI MUTATÓJA. KÉSZÍTETTE BARABÁS SAMU VÁLASZTMÁNYI TAG, BUDAPEST, 1903. KIADJA A MAGYAR TÖRT. TÁRSULAT. Ára 5 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom