Nagy Imre: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. VI. (Budapest, 1894.)

0 R 0 F ZICHY-CSAL Ál) IDŐSB ÁGÁNAK JK MÁN Y TÁRA. NAGYMÉLTÓSÁGÚ GRÓF ZICHY FERENCZ A NEMZETSÉG SENIORA o CSÁSZ. ÉS AP. KIR. FELSÉGÉNEK MAGYARORSZÁGON FÖTÁRNOKMESTERE, VAL..B. TITKOS TANÁCSOSA S A FÉNYES PORTÁNÁL VOLT NAGY KÖVETE, A MAGYAR KIR. SZ. ISTVÁN-REND NAGYKERESZTESE ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL KÖZLI A MAGYAIÍ TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. HATODIK KÖTET. SZERKESZTI NAGY IMRE VÁLASZTMÁNYI TAG, BUDAPEST, 1894. KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI

Next

/
Oldalképek
Tartalom