Bullae Bonicacii IX. P. M. IX. Bonifác pápa bullái. 1389–1396. (Budapest, 1889. Mon. Vat. Hun. I/3.)

Quod idem confirmatum videmus, dilecti filii, testimonio vestro: qui cum monumenta Tabularii Vaticani Hungarica, a sasculo XIV. ineunte, sedulo indaganda eademque publicanda curaveritis, aequalibus posterisque proditistis, quod et quanta fuerint illo ipso tempore Decessorum nostrorum in Hungarorum genus merita. Nondum depulsis asvi, quod médium appellant, tenebris, inflammatisque ad per­niciosa dissidia animis, maiores vestri prasclara illa munera, quas a vobis comme­morantur, ab hac Sede Apostolica adepti sunt: thumanitatem et pacem, civilem et sacram disciplinam, móres, doctrinam, leges t constantiam in adversis, glóriám in prosperis». Jamvero, pro locorum temporumque varietate, similia extiterunt Romani Pon­tificatus in ceteras gentes beneficia; eaque, ut confidimus, meliore in luce collo­cabuntur accurata rerum historicarum pertractatione, cui auctoritate auspiciisque Nostris diligens iam datur opera. Ad vos quod attinet, geminis voluminibus acceptis, lastamur his primitiis et quasi libamentis laborum vestrorum; simulque Episcopis, Capitulis et ceteris ex Hungaria viris dignitate conspicuis, qui industriam vestram liberalitate sua com­plectuntur, gratulamur hos munificientias suíe fructus; atque operis utilitate per­specta, utrosque hortamur, ut retineatis, alteri in doctis laboribus, alteri in liberalitate constantiam. Vobis interim illisque universis, coelestium munerum auspicem et paternse benevolentias Nostrae testem Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus. * * * MONUMENTA VATICANA HISTÓRIÁM REGNI HUNGARLE ILLUSTRANTIA. SERIES I. TOMUS I. Rationes Collectorum Pontificiorum in Hungaria. 1281—i}75.(Budapestini 1887. pp. LXXVII. et 524.) TOMUS II. Acta Legationis Cardinalis Gentilis. 1507—1311. (Budapestini 1885. pp. CXX. et 512.) TOMUS III. Bullae Bonifacii IX. P. M. 1389— 1396. (Budapestini 1888. pp. XXXVIII. et SERIES II. TOMUS I. Relationes Oratorum Pontificiorum 1524—1526. (Budapestini 1884. pp. CLIII. et 472.) TOMUS II. Relationis Cardinalis Buonvisi in Imperatoris et Regis Hungáriáé Nuntii Apo­stoliéi Anno 1686 exaratae. (Budapestini 1886. pp. CLV. et 310.) Ö NI v V T Á R A ' j

Next

/
Oldalképek
Tartalom