Acta legationis cardinalis Gentilis. II. Gentilis bibornok magyarországi követségének okiratai. 1307–1311. (Budapest, 1885. Mon. Vat. Hun. I/2.)

Quod idem confirmatum videmus, dilecti tilii, testimonio vestro: qui cum monumenta Tabuiarii Vaticani Hungarica, a saeculo XIV. ineunte, sedulo indaganda eademque publicanda curaveritis, asqualibus posterisque prodidistis, quot et quanta fuerint illo ipso tempore Decessorum Nostrorum in Hungarorum genus merita. Nondum depulsis aevi, quod médium appellant, tenebris, inflammatisque ad per­niciosa dissidia animis, maiores vestri praeclara illa munera, quas a vobis commc­morantur, ab hac Sede Apostolica adcpti sunt: uhumanitatem et pacetn, civilem et sacram disciplinam, móres, doctrinam, leges, constantiam in adversis, glóriám in prosperis». Jamvero, pro locorum temporumque varietate, similia extiterunt Romani Pon­tiíicatus in ceteras gentes beneficia; eaque, ut confidimus, meliore in luce collo­cabuntur accurata rerum historicarum pertractatione, cui auctoritate auspiciisque Nostris diligens iam datur opera. Ad vos quod attinet, geminis voluminibus acceptis, ketamur his primitiis et quasi libamentis laborum vestrorum; simulque Episcopis, Capitulis et ceteris ex Hungaria viris dignitate conspicuis,' qui industriam vestram liberalitate sua com­plectuntur, gratulamur hos munificientiíe suae fructus; atque operis utilitate per­specta, utrosque hortamur, ut retineatis, alteri in doctis laboribus, alteri in liberalitate constantiam. Vobis interim illisque universis, coelestium munerum auspicem et paternse benevolentiie Nostras testem Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.

Next

/
Oldalképek
Tartalom