Óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottságának oklevélmásolatai 1. füz., A Mohácsi vész előtti okiratok kivonatai. (Budapest, 1890.)

1650—1665. Lippay György esztergomi érsek 26 levele Lobkovitz herczeghez. 29 lap. Lobkovitz-levéltár. 26. 1650—1674. Gróf Batthyány Borbála özv. Forgács Zsigmondné 4 levele Lobkovitzhoz. 4 melléklettel. 12 lap. Lobkovitz-levél­tár 26. 1651 január 3. Lorántffy Zsuzsánna meghívja Lobkovitz herczeget fia Rákóczy Zsigmond esküvőjére. 1 lap. Lobkovitz-levéltár 26. 1651 ápril 16. Lorántffy Zsázsánna levele. 1 lap. Czerny gróf levélt, 21. 1651—1670. Gr. Nádasdy Ferencz 45 levele Lobkovitzhoz és a császárhoz. 47 lap. Lobkovitz-levélt. 26. 1651—1703. Naplószerű följegyzések. Eredeti levelek a követke­zőktől : Báthory Zsigmond, Rákóczy György és Ferencz, Potocky Szaniszló lengyel hetmán, Gusztáv Károly svéd király, Barcsay Ákos, Rédey Ferencz, Pethő Zsigmond, Sennyey Ferencz stb. 164 lap. Acta Sebessiana. 30. 1652. Mikulich Sándor levele Lobkovitzhoz. 1 lap, Lobkovitz-levél­tár. 26. 1652. Gróf Eszterházy Lászlóné levele Lobkovitzhoz. 1 lap. Lob­kovitz-levéltár 26. 1652 1654 és 1673. Gróf Csáky László 4 levele Lobkovitzhoz és ifj. Csáky László levele ugyanahhoz (1673). 8 lap. Lobkovitz­levéltár. 26. 1652—1673. Gróf Csáky László 4 levele Lobkovitzhoz. 6 lap. Lobkovitz-levéltár. 26. 1653 január 24 és február 27. Rákóczy György 2 levele a velen­czei dogéhoz. 2 lap. Másolta Mircse. Velencze. 15. 1653 1662. Kis-Rhédei gróf Rhédei László naplója. Az eredetiről híven másolta gróf Mikó Imre. 20 lap. 30. 1654 junius 19. Rákóczy György levele a császárhoz. 1 lap. Czerny gróf levéltára. 21. 1655 1701. Óváry Lipót nápolyi levéltári kutatásai. Másolatok a Farnese-levéltárból. 568 lap. Nápoly. 5. 1656 jul. 11. Thököly István levele a császárhoz. Czerny gróf levélt. 21. 1656—1660. Magyarország történetére vonatkozó nagyobbára fel­használt oklevél-másolatok. 803. lap. Különféle levélt. 35. 1657 nov. Í.Rákóczy György lemondása. 2 lap. Rákóczy-okirat­tár. 22. 1657. A nagyvezir válasza Rákóczy György fejedelemnek. 5 lap. Rákóczy-okirattár. 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom