Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy család levéltára 1243-1803. I. (Lőcse, 1917. Különlenyomat a Közlemények Szepes vármegye multjából)

Rozgonyi György országbiró 61. — János — 70. — Simon — 45,47. Rozsnyó mv. 55. kh. 122. — -i jezsuiták 145. Rozsnyóbánya mv. 56,92, 111. — -i jobbágyok 50. Rőcze mv. 105. — pecsétje 55. Ruber (Rueber) János 107, 109, 117. Rubint szn. 94. Rudna b. 31, 32, 49, 75, 92,95, 96, 101, 109, 110, 142. Rudolf k. 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 41, 43, 45, 46, 51, 54, 57, 61, 64, 65, 81, 92, 113, 114, 115, 116, 125, 138. Runyai Soldos ld. Soldos. Rusdorffer Jakab comes ter­restris 47. S, Sajó f. 21. Sajófői vám 55. Sali b. 104. S alo b a ld. Szaloba. Sándor b. 104. Sánta (Claudus) Péter 79. Sáros vár, b., mv., kh. 76, 77, 78, 83, 90, 93, 95,117,143. — m. hatósága 93. — — közönsége 93. — —i Máriássy birtokok 112. — m. nemessége 94. Sárosi plébános 73. Sárospatak 140. Sárossy (Geszteli) Lukácsné Csapy Katalin 97. S a r t o r i s György batizfalvi luthe­ránus lelkész 146. S a v n i k i (szepesi) apátság 42,43. — monostor 72. Sayerberg b. 81. Schedl János György lőcsei ács 143. Schkarkowffszky Szaniszló lőcsei polgár 93. Schulna p. 100. Schwarcz (Lőcsei) Márton, a szepesi tizenegy város ispánja 62, — lőcsei polgár 65, — lő­csei biró 69, 70. Sebefalvi Hank 42. — János 42. Katalin 42. László 42,"'— anyja Dorottya^42. Seb esi János 71, 72, 73, 80. László 65, 71, 72, 73. Miklós 65, 71, 72, 73. Sebesi vár 72. Sebesi Veres (Weres) ld. Veres. Sebesiek 71, 73. Sebespatak b. 21, 97. Segnyei János 61. László 61. Senyek b. 73. Senyete b. 73. Sergői (Sergew-i) vám 55. Serkei Dezső 55. Lóránt 55. S i g h é r (Syghyr) Anna 111, 114. Sigra ld. Zsegra. Sigrai (Sygrai) Danus 34. Fülöp 34. György 34. — László 34. Miklós ispán 34. — Miklós esztergomi kano­nok 34. Poch Mihály 58. Simon, Mihály fia háza 22. Slopi Jakus 33, — neje Kata­lin 33. Snayder Tamás lőcsei biró 98. Soldnár (Soldonár, Sodonár, Zold­nár, Soldnar) Antal (Csé­pánfalvi) 104, 106. János 106. Mihály 75, 87, 88, 132 Miklós 75. Péter 44, 99, 106.

Next

/
Oldalképek
Tartalom