Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy család levéltára 1243-1803. I. (Lőcse, 1917. Különlenyomat a Közlemények Szepes vármegye multjából)

119. 1400. julius 20. („Dátum feria tercia proxima ante festum beati Jacobi apostoli, anno Domini millesimo quadringen­tesimo.") A szepesi káptalan a bélai (szepes m.) Ludmannus fia János és társa kérelmére átirja a saját 1874. április 4-iki oklevelét. Hártyán, kivül rányomott viaszpecsét némi töredéke. — Levéltári száma: 77. 120. 1405. március 30. Buda. („Dátum Buda feria secunda proxima post dominicam Letare, anno Domini millesimo quadrin • gentesimo quinto.") Zsigmond király Márkusfalvi „Maryas" fia László és Miklós fia Antal kérelmére meghagyja a szepesi káptalannak, hogy saját 1295. május 19-én kelt oklevelét levéltárából keresse ki és a kérelmezőknek másolatban adja ki. Atirja a szepesi káptalan 1405. julius 1-én. — Levéltári száma: 79. 121. 1405. julius 1. („Dátum in octavis festi Nativitatis beati Johannis baptiste anno Domini suprascripto.") A szepesi káptalan Zsigmond királynak 1405. március 30 án Budán kelt oklevél kereső parancsára kikeresi és átirja a saját 1295. május 19-én kelt oklevelét. Hártyán, alul selymen függő viaszpecséttel. — Levéltári száma: 79. — Átirja 1531-ben a szepesi káptalan. — Levéltári száma: 280. 122. 1405. október 15..körül. („D[atum .... Gajlli confes­soris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinto.") A szepesi káptalan előtt Haraszti Pooch fia László a maga és János nevében egy részről, Tótsolmosi Apród Balázs fia Miklós más részről megjelenvén, Milaj, Ricolíalva, Slop, Wereshegy, Kop­pirbah, Mátéfalva és Vylendeno birtokaik felosztására nézve barát­ságosan megegyeznek. Rongált hártyán, melynek alsó része hiányzik, függő viasz pecsétje elve­szett. — Levéltári száma; 80. 123. 1406. április 7. („Dátum feria quarta proxima post dominicam Ramis palmarum, anno Domini millesimo quadringen­tesimo sexto.") A szepesi káptalan előtt a szepesmegyei Márkusfalvi Máriás fia László mester fia Jakab a maga és fivére Benedek, Sebestyén és György nevében tiltakozik az ellen, hogy anyjuk Orbán fia Miklós leánya Ilona és atyjuk László, ezen Miklós birtokaiból járó hitbér, jegyajándék és leánynegyed tárgyában Rihnói Pál fia Mik­lóssal egyezséget kössön. Papíron, kivül rányomott pecsét. — Levéltári száma: 81. — Átirja Rudolf király 1582. február 16-án a Liber Ruberben. (13. lap). — Levéltári száma: 463. 124. 1407. december 30. („Dátum feria sexta proxima ante festum Circumcisionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringen­tesimo septimo.") A szepesi káptalan előtt László tinini püspök és a savniki apátság kormányzója és Lőcsei („de Leuche") Jakab a szepesi

Next

/
Oldalképek
Tartalom