Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy család levéltára 1243-1803. I. (Lőcse, 1917. Különlenyomat a Közlemények Szepes vármegye multjából)

S o 1 d o s (Runyai) András borsodi alispán 129. Lázár gömöri alispán 86. S o 1 y m u s i A p r ó d cs. ld. Apród. Som p. 89, 100, 106. Somkut b. 12, 21, 97. Somlucz b. 97. Somogy b. és kh. 40, 49, 83. — -i vám 55 Somosi (Somusi) János 40. — Péter 40. Sonkád b. 104. Sontag ld. Szontag. Sós (Sóvári) Imre 80. — Mátyás szepesi kanonok 88. — Péter 80. Sóvár kh. 80. Sóvári plébános 72, 73. Sóvári Sós ld. Sós. Sőt (Csallóközi) Mihály szepesi várnagy 91. Spanyolok 144. Sperndorff Péter szepesváraljai biró 47. S r a m k o Miklós palocsai vár­nagy 70. Stansyth-Horváth Gergely 103, 107. Márk 107. S t e k f a 1 v i (Stevkfalvi, de Stepchk­folua) Detrik 36. Jakab, László oppelni herczeg, nádori itélő­mestere 36. Stefiak (Hisfalvi) János, tiz­lánsás széki alispán 87, 88, 132. Stelbach ld. Stilbach. Stibor erdélyi vajda 47. — fia Stibor 47. Stilbach Ili. Stilbachi plébános 30. Stok János, szepesi prépost 64. Stokfalva ld. Leszkovány. Stokondorf (Stokondorfh) 61. S t o 1 a i (Stol, Stoly) apát és con­ventje 22. Stolai boldogságos Sziiz Mária tiszteletére emelt benczés monostor per jele Jodok 57. — boldogs. Szűz egyházá­nak perjele Miklós 53. — levelek 141. Stolnai boldogságos Szűz Mária egyház 79. Stoly ld. Stóla. Stoyan Hilbrand fia Ménhárd ispán 18. Stranka b. 32, 34, 48. Strázs 111. Styépáni kúria 141. Stukaun (Stwkawn) p. 100. Sucz Sebestyén lőcsei esküdt. Svábfalva (Sváb, Svábócz, So­wapfalva, Swap ld. Tótfalunál is) b. 74, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99. 107. -i nemesi kuria8287. Svábi (Svábóczi, Swabowczky, Svábfalvi, Bersoni. Tót­falvi) Ágnes 84. — András 84, 85, 90, 91, 92, 103. — Anna 81, 92. — Antal 66, 74, 81,84,85, 91. — Antalné Márta 91. Balázs 92. — Bálint 102, 107. — Benedek 84, 85, 90, 91, 92, 103. — Bertalan 99. — Boldizsár 81, 84. Borbála 92. Dorottya (Ter ny ei Gy örgy­né) 81, 84, 85, 90, 91. Gáspár 85, 89, 90, 91, 92, 94, 107. — György 107. — Henrik 66, 74, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89. István 84, 85, 90, 91, 92, 99, 103, 107, 110. — János 66, 103, 107, 111.

Next

/
Oldalképek
Tartalom