Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy család levéltára 1243-1803. I. (Lőcse, 1917. Különlenyomat a Közlemények Szepes vármegye multjából)

KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE MÚLTJÁBÓL A SZEPESMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. IX. ÉVFOLYAM. 1917. A SZEPESMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEINEK XVII. FOLYAMA. LŐCSE, 1917. KIADJA A SZEPESMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. SZERKESZTI: DR. FÖRSTER JENŐ VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRNOK, TÁRSULATI TITKÁR. REISS J. T. KÖNYVNYOMÓ INTÉZETE

Next

/
Oldalképek
Tartalom