Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. (Máramaros-Sziget, 1900.)

personis dedit, tradidit et perpetuavit coram nobis, per ipsos Tatul, Petrum, Stephanum, Ioannem et Stan ipsorumque haeredes universos jure perpetuo et irrevocabiliter tenendas, possidendas, pariter et ha­bendas, hoc etiam specialiter declarato, quod quandocunque praefati Ioannes filus Ugrini et Bud filius Michaelis aut ipsorum haeredes, contra ipsos Thatul, Petrum, Stephanum, Ioannem et Stan, ipsorum­que successores ratione dictae possessionis Techőpataka vocata et praescriptarum duarum partium aquae et sessionum quondam Dorman litem moverent seu suscitarent, ex tunc ante litis ingressum contra ipsos in nonaginta marcis denariorum convincerentur et convinci de­berent ipso facto, ad quod se et dictum Bud praefatus Ioannes sponte obligavit coram nobis testimonio praesentium mediante. Dátum Budae in festő Beatae Regis Ladislai. Anno Domini 1410. Regnorum autem nostrorum anno Hungáriáé etc. vigesimo quinto, Romanorum vero secundo. 5) 6) *) Urmezői Mihály fia a fiatal Péter apród vagy testőr volt a királyi udvar­ban, hova akkor Máramarosból is felvétettek. 2) Dorman^--Demjén. 8) Az „alterius status homines" kitétel igazolja, hogy akkor nemcsak a nemesek, de más állású egyének is részt vettek a vármegye gyűlésein. 4) Az 1411. évi határjárási oklevél szerént a Kis-Técső patak melletti régi sóaknák is Irholczhoz tartoztak. 5) Leleszi Convent (Actorum Anni 1765. No. 20.) 6) Vajnágról 1752. évben nemességet igazoltak a Popovics (1595.), Pap (1627.) év Demko családok. 94. 1411. Április 5. Kassa. Zsigmond király rendelete az iránt, hogy Dolhai János fiai Szaniszló, János, György és Bogdán beiktattassanak Dolha és az ott szedni szokott adózás, továbbá Sarkad és Románpataka jószágok valamint Kuk­havasa birtokába, Dolhai Sándor fia Péter és Komlósi Ugrin fia János ellenmondanak. Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex semper augustus, ac Hungáriáé etc. Rex fidelibus suis conventui Ecclesiae de Lelesz Salutem et gratiam, Cum nos consideratis praeclaris fidelitatibus universisque

Next

/
Oldalképek
Tartalom