Teleki József gróf: Hunyadiak kora Magyarországon. Oklevéltár. XII. (Pest, 1857.)

HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON. ÍRTA GRÓF TELEKI JÓZSEF. V TIZENKETTEDIK KÖTET Szilágyi Erzsébet aczélmetszetil képével és két hasonmással. PESTEK. EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA. M. DCCC. LVII.

Next

/
Oldalképek
Tartalom