Teleki József gróf: Hunyadiak kora Magyarországon. Oklevéltár. XI. (Pest, 1855.)

HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON. IRTA >r GRÓF TELEKI JÓZSEF. TIZENEGYEDIK KÖTET. : % * V. László kiválj aczélmetszetű képével és hét hasonmással. PESTEN, EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA. M. DCCC. LV.

Next

/
Oldalképek
Tartalom