Teleki József gróf: Hunyadiak kora Magyarországon. Oklevéltár. X. (Pest, 1853.)

HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON. ÍRTA GRÓF TELEKI JÓZSEF. TIZEDIK KÖTET. Albert király és Erszébet királyné ifjúkori aczélmetszetü képeivel, és hét hasonmással. PESTEN, EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA. M. DCCC. Lili.

Next

/
Oldalképek
Tartalom