Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. II. rész, 2. kötet, Végrendeletek, közgyűlési jegyzőkönyvek, polgárkönyvi feljegyzések és különféle számadások 1400-tól 1541-ig. (Sopron, 1931.)

SOPRON SZHBflD KIRÁLYI VHROS TÖRTÉNETE. II. RÉSZ. — 2. KÖTET. VÉGRENDELETEK, KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐ­KÖNYVEK, POLGHRKÖNYVI FELJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE SZHMHDHSOK 1400-TÓL 1541-ie. KÖZLI: Dr. Vitéz HÁZI JENŐ VHROSI FŐLEVÉLTáROS. SOPRON. SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA 1931.

Next

/
Oldalképek
Tartalom