Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész, 6. kötet, Oklevelek és levelek 1482-től 1520-ig. (Sopron, 1928.)

Tartalomjegyzék

Lap tanácsot ez évre járó 100 aranyforint kamat lefizetéséről nyugtatja 209 196. 1503. Buda, ápr. 28. П‍,‍ U‍l‍á‍s‍z‍l‍ó‍ k‍i‍r‍á‍l‍y‍ S‍o‍p‍r‍o‍n‍ v‍á‍r‍o‍s‍ közönségétől főleg a hadsereg céljára és a végvárak védelmére 1000 aranyforint segélyt követel . . 210 197. 1503. Buda, okt. 21. II, Ulászló király megparancsolja a soproni tanács­nak, hogy a határszélek szükségleteire azonnal 500 forintot adjanak 211 198. 1504, Kismarton, márc, 7, A kismartoni tanács elismeri, hogy Mokh Fülöp soproni polgár az anyósa helyett 40 magyar forintot le­fizetett a kismartoni csontház javára 211 199. 1504, Rákos, máj. 8, II, Ulászló király ötödik decretuma 212 200. 1504. Buda, máj. 17. II. Ulászló király felszólítja a soproni polgárokat, hogy az ország szorongatott helyzetére való tekintettel minél előbb 1000 forintot adjanak 212 201. 1504. Buda, nov, 3. II. Ulászló király meghagyja a soproni polgároknak, hogy amiként most az egész országban adót szednek a végvárak védelmére, úgy ők is e célra fizessenek 800 forintot . . .214 202. 1504. Buda, nov. 13. II. Ulászló király szigorúan megparancsolja a soproni polgároknak, hogy az osztrák só után kutató sókamarásait a munkájukban támogassák 214 203. 1505. Sopron, márc. 5. Wetzhämerl Metel pettaui lakos kijelenti, hogy megérdemelt börtönbüntetése végett Sopron város közönségével szemben bosszúra nem gondol 215 204. 1505. Sopron, ápr. 18, Seidenschwancz György vellachi lakos igéri, hogy a soproni polgárokkal szemben fogsága miatt megtorlással nem fog élni 217 205. 1505. Buda, júl. 23. II. Ulászló király Sopron város közönségét a Szent Mihály napján összeülő országgyűlésre meghívja 217 206. 1505, Buda, okt. 19. II, Ulászló király megparancsolja a soproni polgá­roknak, hogy a végvárak ellátására 600 forint segélyt adjanak . 218 207. 1505, Buda, okt, 28, II, Ulászló király közli Sopron város közönségével, hogy Sárkány Ambrus pozsonyi főispánnak megengedte az el­zálogosított soproni főispánságnak és kapitányságnak Weitmüller Jánostól való kiváltását, miért is irányában a szokásos engedel­mességet tanúsítsák ; . .219 208. 1506. Bécsújhely, ápr. 4, Miksa német király megparancsolja az alatt­valóínak, hogy a megadott engedélye alapján a soproni polgárok részéről Morvaországba szállítandó 50 dreiling bornak az Ausztrián át való vitelét ne akadályozzák meg . . . . . . . . . 220 209. 1506. Bécsújhely, ápr. 4. Miksa német király a soproni tanács kérésére atyjának, IV. Frigyes német királynak oklevelét, amelyben Sopron város minden kiváltságát megerősítette, minden pontjában érvény­ben hagyja és alattvalóinak megparancsolja, hogy intézkedésével ellentétbe ne jöjjenek . ; . . . . . ; 221 210. 1506, Buda, ápr. 23. II. Ulászló király Miksa német király támadásától tartó Sopron város közönségét megnyugtatja, hogy nincs veszély, mindamellett ajánlatosnak véli, ha mindenre felkészülnek. Miután az egész udvarával rövidesen városuk falai közé fog érkezni, ezért gondoskodjanak arról, hogy elég élelmiszer legyen együtt . 223

Next

/
Oldalképek
Tartalom