Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. II. (Budapest, 1889.)

CSICSERI (de Chycher, Clicchcr) Ferencz ungi alispán: IJ97. 4. — Miklós: 1450. 467. — Zsigmond, kir. ember: 1449. 425-, procura­tor: 1457. 537. 550. —Ormós Domokos pro­curator: 1418. 205. — Ormós Pál procura­tor : 1409. 59. — Ormós Pál fia Jób, Domokos fia Mihály, András fiai: Sándor és István, 1441. 357. — Orosz János procurator: 141J. 122. CSICSERY cs. levéltára: 577. CSIKÓ (Ciko, Chyko) fiai, Sándor és János (Pomáziak): 1446. 574. — fia Mátyás fiai (Rimaláziak): 1420. 215. CSÓKÁS (Chokas): 1. Baranyai alatt. CSONGRÁD vm. nemessége táborba szállása a török ellen : 14J7. } Ji. CSONTOS Jakab fia János (Nátafalvi): 1456. 522. — János (Nátafalvi): 1481. 352. CSUDOVECZ b. Zemplén vm. 522. CSUPOR Pál (Monoszlai) tótországi bán : 1412.114. CsŰG (Chwg) b. Csanád vm. 554. CZÉKE b. Zemplén vm. 411. —i Márton : 1445 —1448. J7J. 411. CZIBAK (Chybak) László fia Osváld (Palotai): 144B—1447. j76. 598. — Mihály leánya Kata­lin, Kisfaludi Keresszegi Bálintné : 1449.415. CZÍMER adományozás a Nagymihályiaknak : 1418. 189. 190. CZUDAR (Zudar) Benedek: 141?. 125. CYNEGE György és István (Kövecsesiek), kir. emberek : 1475. J 1?­CYRIACUS napja: 579. DABOUCH : 1. Csemernye alatt. DACSÓ (Dacho, Dac^o), György (Eőri), kir. ember: 1449. 425., ungi alispán: 145j. 50?. DALMÁTORSZÁGI bánok : Medvei Peterman 1412. 114., Medvei János 1419. 212., Nagymihályi Albert 1422 —1427. 2J2. 24$. 252. 261., János és István wegliai comesek 1455. ? 2 I-> Péter 1451. 486. DAMAHÁZA b. Heves vm. 255. DAMANYA b. Ung vm. 121. 12J. DAMPMA (varsa vagy halászkosár) : 402. DÁN (Daan) havasalföldi vajda: 25$. DARAHI János kir. ember : 1418. 207. DARÓCZI Bertalan és Bálint, kir. emberek : 1410. 80. 81. — Tibold fia Mihály fiai : 1418 —1429. 28$. 284. DAROS János és fiai : 1418. 199. DARVAS András (Hanvai) : 14J 5. J 14. DAUL Raymond : 1. Barencz alatt. DEBEWLCZ b. Krassó vm. 26}. DEBRECZEN hn. .255. DE DOMINIS János zenggi püspök: 1475. 521. DÉDI (de Deed) Péter, kir. ember : 1427. 261. 26J. DEMENGH b. Csanád vm. 265. DERECSKEI Miklós fia Péter temesi alispán : 1410. 84. DEREGNYEI : 1. Besenyő Demetert. DERÉKEGYHÁZ b. Csanád vm. 25;. 261. 265. DERSI Péter: 145?. 302. DESPOTA : 528. DICZHÁZI János : 1409. 64., neje Márta, Felső­zendi Erney László leánya végrendelete: 1409. 64. — Péter özvegye Veronica : 1409. 64., 1. Borús alatt is. DOBÓ István és László (Ruszkaiak), kir. em­berek : 1409—1410. 68. 81. DOBRAVICZNIK puszta, Krassó vm. 26}. DOBRÓKA b. Zemplén vm. 62. DOLHA hegy: 527. — hegyi erdő-osztály: 440. —i Szaniszló kir. ember : 1410. 81. DOMCHOHORKA hegy: 529. DOMOKOS leleszi prépost: 1597—1400. 1. 5. 9. 20. DÓZSA csanádi püspök: 1412—1419. 114. 212. DÖGEI Tamás kir. ember: 1414. DRAGWZIOFALVA b. Krassó vm. 26J. DRENNYE puszta, Krassó vm. 267. DRENÓCZ hegy : 527. DRUGETH (Homonnai, Gerényi) János : 1400— 1409. 26. 28. 76., leányai : Mária és Paska, 1414. 142. — Miklós : 1407. 5J. DUNA fly. JJI. DUPOLCZ b. Krassó vm. 25j. 261. 26j. DURAZZOI László : 79., pártütése : 227. DUYMUS (Doymus, Dwymus) spalatói érsek : 1412—14*5. iij. 212. 521. EBERHARD váradí püspök, kir. kanczellár : 1409. 60. 6J., zágrábi püspök : 1409—1419. 72. 8J. 87. 90. 96. IIJ. 212. ECHYWLDEI Fejér Osváld kir. ember: 1451. 48J­EDELESI Márton-deák kir. ember: 1455. 5?5­EGRES (arbores erwlee vulgo eggres dicte): 528. EGRI kápt. és tagjai : 46. 122. 127. 160. 167. 172. 17}. 255. 284. J12. ?I4- ?2°- 419. 472. 477. 490. 509. 510. 511. —- prépostok: Bereczk 1405. 47., Baryus Miklós 1452. 492. — püspökök: Stibor 1412—1419. IIJ. 212., Tamás 1422. 221., Rozgonyi Péter 14? 5. J2I. — vicariusok : Miklós 141 j. 12J., 1447. J98. J99.

Next

/
Oldalképek
Tartalom