Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I. (Budapest, 1887.)

Yjt­A NAGYMIHÁLYI ÉS SZTÁRAI GRÓF SZTÁRAY CSALÁD OKLEVÉLTÁRA KIADJA GRÓF SZTÁRAY ANTAL ELSŐ KÖTET I'.>34-I$9 6­Nagymihályi János ungi alispán pecsétje * BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom