Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. XII. (Pest, 1874.)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. ELSŐ OSZTÁLY. HUSZONKETTEDIK KÖTET. BUDAPEST, 1874. EGGENRERGER FFRD1NÁND M AKADÉMIAI KÖNYVÁRUSMÁI..

Next

/
Oldalképek
Tartalom