Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. X. (Pest, 1873.)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. MAGYAR ' TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTMÁNYA. ELSŐ OSZTÁLY TIZENNYOLCZADIK KÖTET. BUDAPEST, 1873. EGGENBERGER FERDINÁND M. AKADÉMIAI KÖNYVÁRUSNÁL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom