Körösvidék, 1926 (7. évfolyam) október-december • 220-296. szám

1926-10-12 / 231. szám

Körösvidélc Békéscsaba, 1926 október 12. SPORT FOOTBALL CsAK—Szarvasi Turul 6:0(5:0) A CsAK csatársora ismét gólké­pesnek bizonyult és váratlanul sok góllal terhelték meg a szarvasiak ka­puját, akik egyébként igen jól tartot­ták magukat. Előre—OMTK 0:0 A több tartalékkal szereplő Előre lelkesen játszott és ennek tulajdonit­ható a döntetlen eredmény. Orosháza OTK—Sarkadi Törekvés 11:0 (5:0) A helyenként szépen játszó sar­kadi csapat nem érdemelte meg a nagyarányú vereséget. Mezőberény MAC—KAVE 1:0 {0:0) A szerencsésebb csapat győzött. Békés BTE— Gyulai Építők 2:1 (1:1) A békési csapat megérdemelten győzött. Gyula KTE-GyAC 3:2 (3:0) A KTE értékes győzelmet aratott az elbizakodottan játszó GyAC felett. Mezőkovácsháza Mezőkovácsházi TE—Battonyai AK 3:1 (0:1) Erős mérkőzés több battonyai já­tékos sérülésével. A szerencsésebb csapat győzött. Szeged Bástya— Victoria Ziskov 0:0 Budapest I. liga. Ferencváros—Hungária 2:2 (0:0) Braun és Opata góljait Obitz és Kohut egyenlítette ki. Újpest—III. Kerület 2:2 (1:1) II. liga. Bocskay—Ékszerész 4 : 2 Soroksár—Városi 5 :1 Attila—Erzsébetváros 3 :1 Pesterzsébet—Somogy 1 :1 Terézváros—Kossuth 2 : 1 Rákospalota—Húsos 2 : 0 Külkereskedelmünk forgalma az év első felében A statisztikai hivatal most készí­tette el külkereskedelmi forgalmunk 1926-ik év első felének mérlegét. Behozatalunk összértéke kitett 367 millió aranykoronát. A behozatalból Csehszlovákiára esik 80*3 millió aranykorona, Ausztriára 73-7, Né­metországra 57-1, Romániára 28, Lengyelországra 20 millió arany­korona. A hátralevő összeg a többi államok, úgymint Jugoszlávia, Svájc, Olaszország, Franciaország stb. kő­zött oszlik el. A behozatallal szem­ben kivitelünk csak 299 millió arany­koronát tett ki. Ebből legnagyobb tétel Ausztriára esik, mégpedig 107-5 aranykoronával. Csehszlovákiába 601, Németországba 32-8, Olasz­országba 231, Jugoszláviába 19-6, Romániába 13 5, Svájcba 11 '1 millió aranykorona értékű árut vittünk ki. A behozatali tételek legnagyobb része kész iparcikkekből adódik össze és csak jelentéktelen összeg esik nyers árukra, kikészítésre és javításra kül­dött tételekre, addig a kivitelünk legnagyobb része mezőgazdasági ter­ményekből alakul ki. A 299 millió aranykorona összegből cukor, villa­mosgépek és készülékek, gépek, vas­áruk, vas félgyártmányok, vasúti kocsik, szövetek és egyéb gyártmá­nyok pénzértéke csak 40 millió arany­korona összeget tett ki. Exportunk­nak tehát csupán egyheted része került ki ipari termékekből. Töss&de /i MTI békéscsabai fiókjának jelentése alapján Zürichben a magyar koronát 72.5-eI jegyezték Valuták Angol :font 347950 Lei 385 Szokol 2120 Líra 3010 Dinár 1264 Márka 17018 Dollár 71325 Schilling 10084 Francia frank 2130 Svájci frank 13840 Gabonaárak 352500—357500 355000—360000 360000—365000 365000—365000 260000—262500 290000—310000 215000—230000 550000—580000 205000—215000 252500—255000 155000—157500 190000-200000 75 kg. tisza vidéki uj 76 kg. tiszavidéki „ 77 kg. tiszavidéki „ 78 kg. tiszavidéki „ Rozs pestvidéki uj Sörárpa • Takarmányárpa Repce Zab Tengeri Korpa Köles Ferencvárosi sertésvásár Maradvány —. Érkezett 4000. El­adva —. Könnyű 15500—16000, közép , nehéz 16600— 16800. Irányzat élénk. Kereskedő­segéd ki a nagybani és kicsinybeni kiszol­gálásban jártasság­gal bir azonnal Felvétetik. Cim a kiadóhivatalban. Központhoz közel esö 3—<á szobás lakást keresek. Cim a kiadóhivatalban. 636& 6 HP MÁV gyártmányú magánjáró üzem­képes cséplőgarnitura kedvező fi­zetési feltételek mellett sürgősen eladó. Érdeklődni VI., Bajza-u. 18 szám. alatt. ~Te/öí/ó'sajt készítéshez! Salicyl befőzéshez Wenich Lajos drogériájában Békéscsaba, Szt István-tér 16 bútorozott utcai szoba küiön­bejárattal egy vagy két személynek kiadó esetleg fürdőszoba és konyhá­val VI., Bajza-u. 7. 6333 Meteor vaskálytja, ket rezinyi méz­pergető eladó VI., Bajza-u. 7 6224 Betegség miatt jómenetelü étkezde eladó Békés, Kossuth-utca 15. 6 351 Magányos idősebb gazdasszonyt keresek pusztára. Értekezni Békés­csaba, III., Rákóczi-utca 7. 6369 50 mázsa búzát keresek ka­matra. Bcsaba, Rákóczi-u. 7. 6370 Seccteritök, függönycsipkék, kész függönymotivok nagy választékban. Függö­nyök, ágyteritők elkészítését vállalom ho­zott anyagból is, meghívásra kiutazom, Spitzer Irén (ezelőtt Hesserné) Békési-ut 4. 6390 Eladó kis Singer varrógép 1,700.000 koronáért teljesen jókarban. I., Ré­vay­utca 2. 6431 Megnyílt Hajnal-utca 6. szám alatt Gálik Pál és Tsa kenyérsütődéje. Szoba kiadó bútorozva vagy anélkül VI. , Thurzó-u. 28 szám alatt_ 6352 Géplakatos segéd sofföri állási keres. Cim a kiadóban . 6354 Egy kenyérviszontelárusitót azonnali fel­vételre keresek. Szaszák Pál, Hajnal-utca 14 szám . 6355 Ledöntött téglafal Kamuton, közel a kö­vesuthoz, nagyon olcsón eladó, cca 15 ezer tégla. Értekezni Durkó Imrénél Bé­kés, Jantyik Mátyás-u. 7 . 6359 A város központján egy bútorozott szoba konyhahasználattal egy személynek, esetleg egy párnak kiadó. Érdeklődni a kiadóban. 6358 Eladó 3 drb 200/100 cm. ajtó és 3 drb ablak használt s egy subló kaszni Thurzó-u. 36 . Egy kezdő kézileány angol munká­hoz felvétetik. Damjanich-u. 2. vidék Békésmegyei Keresztény Nyomda és Lapkiadó Rt. Békéscsaba, II. Szent Isftván-tér S szám alatti í Könyvnyomdáj ában készülnek a minden igénynek megfelelő üzleti, kereskedelmi, gazdasági nyomtatványok, báli és esküvői meghívók, stb. Könyvkötészetében a legizlésesebb kivitelben készülnek üz­letikönyvek, tankönyvek és diszkötések. I ( Könyvkereskedésében szerezheti be legelőnyösebben tankönyv, Írószer, könyv és zenemű szükségletét. Napilapja a környék legelterjedtebb, legjobban informált újságja, s a benne feladott hirdetései biz­tos sikerrel járnak. laűja és nyomtatja a Körősvidék Rt, A kiadásért felelős: Uhrin János

Next

/
Oldalképek
Tartalom