Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Komárom, 1919

A KOMÁROMI SZ. BENEDEK-RENDI KATH.'FÖGIMNÁZIUM r // ERTESITOJE AZ 1919 1920. ISKOLAI ÉVRÖL. KÖZZÉTESZI MÓROCZ EMÍLIÁN IGAZGATÓ. J NYOMATOTT SPITZER SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, KOMÁROM, 1920.

Next

/
Oldalképek
Tartalom